Забранява се използването на водата от река Чепеларска заради замърсяване

Взети са водни проби от 12 пункта

Директорът на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив изпрати писмо до кметовете на общините Асеновград, Садово и Първомай, с което им препоръчва водите на река Чепеларска (приемник на река Юговска) да не се използват за водопой на животни и напояване на насаждения до отстраняване на замърсяването, регистрирано вчера вследствие на отваряне на каверна от срутени скални маси на язовира на хвостохранилището в Лъки, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). В резултат се е получило увличане на хвост и изнасянето му чрез подземните естествени колектори към река Юговска, откъдето замърсяването е достигнало и река Чепеларска. Информация за инцидента е публикувана на подниво „Регионални новини” (От РИОСВ днес) на сайта на МОСВ.

Екипи на регионалните структури на МОСВ работят на място с цел контрол над замърсяването на реките. Взети са водни проби от 12 пункта. Рискът е от замърсяване с тежки метали – олово и цинк, поради спецификата на съдържанието в язовира на хвостохранилището. Резултатите от пробите за съдържание на тежки метали ще бъдат готови и публикувани в рамките на няколко дни.

Всички общински администрации по поречието на река Чепеларска са уведомени за възникналата ситуация. Те от своя страна имат ангажимента да уведомят намиращите се на тяхната територия кметства, както и да извършат необходимите наблюдения и да се вземат превантивни мерки за недопускане на нежелани последствия за хората и животните в населените места.

На директорите на ВиК и РИОКОЗ – Пловдив, е препоръчан по-чест контрол за качеството на питейните води от подземните водоизточници, разположени в района на замърсяването, както и готовност за предприемане на необходимите действия съобразно обстановката.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.