1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. Биоживотновъдите ще получават 238,01 евро/ЖЕ годишно

Биоживотновъдите ще получават 238,01 евро/ЖЕ годишно

Бюджетът по интервенцията ще нараства ежегодно

 

В новата ОСП за биоживотновъдите, отглеждащи говеда, биволи, овце и/или кози, е предвидена специална екосхема, при спазване на принципите на биологичното земеделие, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.

Изплаща се подпомагане само за животни, за които земеделският стопанин стопанисва земеделска площ, съответстваща на минимум 0,3 ха пасищна площ и/или площи с фуражни култури на 1 ЖЕ.

Животните, с които се кандидатства, следва да са преминали периода на преход към биологично производство и да са сертифицирани като биологични. В интервенцията ще се изисква земеделските стопани да имат сключен договор с Контролиращо лице за биологично производство не по-късно от 31 декември на годината, предхождаща годината на кандидатстване въз основа на наличните данни в регистъра на биологичните оператори към тази дата.

Индикативната ставка за периода 2023-2027 г. е планирана да бъде 238,01 евро/ЖЕ годишно за целия период. Предвижда се бюджетът по интервенцията да нараства ежегодно, което съответства на целите за увеличение на биологичното производство всяка година в периода 2023-2027 г. при запазване на размера на индикативната ставка.

По интервенцията са заложени следните бюджетни стойности: 2023 г. - 4 201 352,52 евро; 2024 г. - 4 402 708,98 евро; 2025 г. - 4 612 871,81 евро; 2026 г. - 4 833 269,07 евро; 2027 г. - 5 064 138,77 евро.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.