post-image

Гроздоберът започна!

Започна гроздоберът в някои райони на страната. Лозарите очакват добри добиви и отлично качество. Освен това срокът за кандидатстване за авансови плащания по Националната лозаро-винарска програма е удължен. Ето и подробноситте по темата.
post-image

Продължава вторият прием по подмярка 6.3

До 30 септември продължава вторият прием по подмярка 6.3 "Стартова помощ за малки земеделски стопанства" по Програмата за развитие на селските райони
post-image

Кампания за опазване на пчелите започва на европейско ниво

Започва европейска кампания за опазване на пчелите. Целта е забрана на абсолютно всички пестициди, които вредят на насекомите. Екоорганизации събират подписи, за да внесат законодателно предложение в Европейската комисия.
post-image

Засилен интерес по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Очаква се над 2000 проекта в цялата страна да бъдат изработени от Националната служба за съвети в земеделието. Звеното консултира и изготвя безплатно проектните предложения на земеделците. Приемът на проекти е до 30-и септември.