post-image

До 4 февруари, бенефициенти по мярка 11 от ПРСР с дейност животновъдство могат да подадат заявление за несъответствия с данните в Електронния регистър

В случай на техническа грешка, ще бъдат предприети съответните процедурни действия за извършване на съответните корекции
post-image

Изтича срокът за доказване на продукция по обвързаната подкрепа за картофи, лук и чесън

Утвърдените образци на електронен опис на документите, доказващи реализацията на произведената продукция, са достъпни за изтегляне и попълване на сайта на ДФ „Земеделие“