Ще има промени в кандидатстването по 3 подмерки за животновъди

На 15 януари е планирано 14-ото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони

 

На гласуване ще бъде подложен проект за изменение и допълнение на критериите за подбор на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Те са свързани с новите целеви приеми специално за животновъди. Какво предстои каза Емил Дърев, член на управителния съвет на Българската асоциация на консултантите по европейски програми. 

„Подмярка 4.1 ще се отваря с остатъчен бюджет от мерките дето се прехвърля. Реално тя е за повишаване конкурентоспособността на животновъдните обекти, само за сектор животновъдство ще бъде, но има и критерии, които подпомагат животновъдни обекти, които са в райони, населени места, общини и области, в които са възникнали зарази. Дали по свинете, дали по дребните преживни животни или при птиците, няма значение.“

За одобрение ще бъдат предложени и критериите за подбор на проекти по новата подмярка 5.1„Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.

„Дават предимство на проекти, които инвестират в мерки за биосигурност в животновъдните обекти. Също така дават предимство на обекти в близост до места със сложна епизоотична обстановка. Примерно, 15 точки дават на проекти, които са в населени места, 10 точки за проекти, които са в общини със сложна епизоотична обстановка и 5 точки за такива в административна област.“ 

По подмярка 5.1 за инвестиции в биосигурност в стопанствата се предлага също разширяване на обхвата на допустимите бенефициенти и разходи.Кои ще са с предимство, обяснява Емил Дърев.

„Това, което на нас ни харесва и винаги сме го предлагали е да се дава предимство на по-малките фирми. Те да получават 25 точки, средните 20 и на големите да дават 15.“ 

На заседанието на 15 януари ще бъде гласуван и прецизиран вариант на предефинирания обхват на районите по подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения”. За одобрение ще бъде предложен и дефинираният обхват на райони, засегнати от други специфични ограничения по разработваната нова подмярка 13.3.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.