1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. ЕК засилва действията си за опазването на опрашителите

ЕК засилва действията си за опазването на опрашителите

На ход е "Нова сделка за опрашителите"

 

Влошаването на състоянието на дивите опрашители и последиците от него за продоволствената сигурност, човешкото здраве, качеството на живот и функционирането на екосистемите пораждат сериозна загриженост сред цялото общество. Около четири от всеки пет култивирани и диви цъфтящи растителни видове в Европа зависят, поне до известна степен, от опрашването от хиляди видове насекоми. Тази услуга носи осезаеми ползи за икономиката: нейният принос към селскостопанската продукция на ЕС се оценява на най-малко 5 милиарда евро годишно. С цел справяне с тревожното намаляване на дивите опрашващи насекоми в Европа Европейската комисия представи "Нова сделка за опрашителите", като преразглежда инициативата на ЕС за опрашителите от 2018 г. Гражданите все повече призовават за решителни действия срещу загубата на опрашители, включително чрез Европейската гражданска инициатива "Спасете пчелите и земеделските стопани".

"Новата сделка за опрашителите" допълва предложението на Комисията за Закон за възстановяване на природата от юни 2022 г. и е ключова част от Стратегията за биологичното разнообразие до 2030 г., стратегията "От фермата до трапезата" и Европейския зелен пакт.

Ключовият приоритет е подобряването на опазването на опрашителите и справянето с причините за техния спад. Това ще стане чрез:

  • По-добро опазване на видовете и местообитанията
  • Възстановяване на местообитанията в селскостопанските ландшафти - по-специално чрез по-голяма подкрепа за земеделие, благоприятстващо опрашителите, в рамките на Общата селскостопанска политика.
  • Смекчаване на въздействието на употребата на пестициди върху опрашителите
  • Подобряване на местообитанията на опрашителите в градските райони.
  • Справяне с въздействието на изменението на климата върху опрашителите, инвазивните чужди видове и други заплахи като биоциди или светлинно замърсяване.

Инициативата ще се съсредоточи и върху подобряване на познанията за намаляването на опрашителите, неговите причини и последици.

Друг приоритет е мобилизирането на обществото и насърчаването на стратегическото планиране и сътрудничество. Комисията ще подкрепя държавите членки при разработването на национални стратегии за опрашителите. Комисията и държавите членки също така помагат на гражданите и предприятията да предприемат действия, например чрез повишаване на обществената осведоменост и подкрепа на гражданската наука.

Опрашителите са неразделна част от здравите екосистеми. Без тях много растителни видове биха намалели и в крайна сметка биха изчезнали заедно с организмите, които зависят от тях, което би имало сериозни екологични, социални и икономически последици. Тъй като около 80 % от културите и дивите цъфтящи растения зависят от опрашването на животните, загубата на опрашители е една от най-големите заплахи за природата, благосъстоянието на хората и продоволствената сигурност на ЕС, тъй като компрометира устойчивото дългосрочно селскостопанско производство. Днешният геополитически контекст допълнително засили необходимостта да направим нашата хранителна система по-устойчива, включително чрез защита и възстановяване на опрашващите насекоми.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.