post-image

Ядем китайски мед

Медът се изкупува от преработвателни предприятия, които заради по-голяма печалба смесват българския мед с китайски