post-image

Петровден е!

Днес не се върши важна земеделска работа