Българският ветеринарен съюз честити професионалния празник на всички ветеринарни лекари като им пожелава здраве и вяра, за раздаване на любов и подкрепа, за добри дела

БВС е съсловната организация в България, където са регистрирани 2550 ветеринарни лекари

Празникът на ветеринарномедицинската професия се чества за 28-и път, след като през 1993 година с Решение на Министерски съвет 14 декември е обявен за Ден на ветеринарномедицинския специалист.

Ветеринарномедицинската професия е една от либералните професии. Думата „либерална“ се отнася до професионално независимата позиция, която ветеринарните лекари поддържат при упражняване на професията. Думата „професия“ е свързана с обещанието или клетвата, която се дава, когато новите лекари са „изповядали“ и лицензирани да практикуват. В законодателството на ЕС свободните професии се определят като тези, упражнявани въз основа на съответните професионални квалификации, в лично, отговорно и професионално независимо качество, от тези, които предоставят интелектуални и концептуални услуги в интерес на клиента и обществеността.

Ветеринарномедицинската дейност е от съществено значение за всички, не само за грижата за здравето и хуманното отношение на повече от 290 милиона домашни животни и 768 милиона селскостопански животни в Европа, но и за защита на хората от зоонози. Ветеринарните лекари носят двойна отговорност по осъществяване на епидемиологичен надзор на болестите по животните и осигуряване на безопасността и качеството на храните.

veterinary

За да защитят клиента и обществеността, и разбира се животните, срещу нестандартни ветеринарномедицински услуги, компетентните органи регулират ветеринарната медицина. Лицензирани са само лица, които притежават необходимата квалификация и спазват съответните научни, професионални и етични стандарти. Установяването, поддържането и прилагането на стандартите се извършва от компетентния орган директно или, както в повечето европейски страни, се делегира на автономните ветеринарномедицински съсловни организации. Прозрачността се осигурява от регистър на подходящо квалифицирани ветеринарни лекари.

Българският ветеринарен съюз е съсловната организация в България, където са регистрирани 2550 ветеринарни лекари, които упражняват професията. Членовете на БВС извършват общественополезна дейност в областта на животновъдството и ветеринарната медицина. Всеки ветеринарен лекар е положил клетва да се отнася грижовно към пациентите, да съдейства активно за осигуряване на здравето и благоденствието на животните и да гарантира интересите на клиента, здравето на обществото и опазването на околната среда, и да бъде достоен за оказваните във ветеринарномедицинската професия доверие и уважение.

Българският ветеринарен съюз честити професионалния празник на всички ветеринарни лекари като им пожелава здраве и вяра, за раздаване на любов и подкрепа, за добри дела!


Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.