Нужна е национална политика за устойчиви малки семейни стопанства в земеделието

Снимка:

Кръгла маса на тема „Семейно земеделие и заетост” проведе КТ „Подкрепа”

В рамките на инициираната от ООН международната година на семейното фермерство и в контекста на прилагането на Европейската стратегия за заетост 2020 Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа” проведе национална кръгла маса на тема „Семейното земеделие и заетост”. Синдикатът и социалните му партньори в лицето на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на земеделието и храните и браншовите органиции в сектор Земеделие се изправиха лице в лице с тревожната картина на липсващата като количество и качество работна ръка за българското земеделие, въпреки достигналата през последните години до 13 на сто безработица у нас.

Според официалните данни от последното преброяване на земеделските стопанства в България, броят им е над 370 хиляди, като в тях са заети близо 750 хиляди души. Независимо че безработицата у нас е висока, за земеделието в селските ни райони работната ръка на практика не достига, не е подготвена, а данните на Националния осигурителен институт сочат, че едва 12 на сто от заетите в сектора се осигуряват.

За сериозна подкрепа на сектор Земеделие, особено на малките ферми, се обяви лидерът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев при откриването на форума. Той сподели резултатите на германско изследване, направено по българските земи от началото на миналия век в предвоенния пепиод 1936-1938 г.: „Според тези данни 5,5-милионна България по онова време е можела да изхранва със земеделие 30 милиона европейци”, прозвуча гордостта от потенциала на българското земеделие и същевременно укорът на синдикалния лидер към съвременната ни политика в него.

Той припомни на политиците ни, че сме докарали земеделието си до състояние, в което 85 на сто от храната ни е от внос. Затова инициативата на Национална федерация „Земеделие и горско стопанство” на КТ „Подкрепа” е чрез диалог с българските власти, пряко отговорящи за политиките за заетост и аграрна политика на България, да се даде старт на едно ясно сътрудничество за разработване на план за действие, свързан с постигане целите на Европейската стратегия за заетост 2020 и същинско възраждане и развитие на българското земеделие, обяви председателят на федерацията Анелия Иванова.

Синдикалистите са убедени, че българското земеделие е стратегически отрасъл в нашата икономика, който създава заетост и дава възможност за оставане на младите хора в сектора и страната. Това пък ще бъде предпоставка за справяне с демографската криза и запазване на българските традиции и национална идентичност в селските райони на страната, отбелязаха от синдиката.

В дискусията участваха зам.-министрите на земеделието и храните инж. Валентина Маринова и на труда и социалната политика Росица Янкова, шефът на Агенцията по заетостта Асен Ангелов и представители на браншовите организации Национален съюз на градинарите в България, Българска асоциация „Биопродукти“, Национална асоциация на младите фермери в България, Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция, Национална земеделска камара, национални развъдни организации и сдружения на животновъдите в България.

Зам.-министърът на земеделието и храните инж. Валентина Маринова обяви, че зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдсвото ще са приоритетни и подпомагани с всички възможно инструменти на Първи и Втори стълб от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и с разработените подпрограми към нея. По думите й, фокусът на усилията да се подмогнат в посока рентабилност малките стопанства „ще даде възможност да се възстанови скъсаната пъпна връв със земеделието и хората, които знаят как да го направят”.

Зам.-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова отбеляза, че основен проблем в земеделието е нелегалният труд и констатацията в тази посока, за съжаление е, че в сектора недекларираният труд е основен. Според нея въпросът е как да се справим, така че всеки един, тръгвайки да работи в сферата на земеделието от една страна да знае, че има предпоставките и достъпа до финансиране, за да създаде едно добре функциониращо стопанство и от друга, че е защитен от гледна точка на условията на труд и гаранция да не изпадне в ситуация на трудова злополука. Секторът още е в търсене на точния вариант за възможности да даде доброто право на почивка и след време - на получаване на адекватна пенсия за работилите в него.

От КТ “Подкрепа” предупредиха, че с влизане на новите правила на ОСП, заетостта в сектора ще намалява. За целта е необходима национална политика за устойчиви малки семейни стопанства. Наложителна е решителна политика за стабилизиране на пчеларството, овощарството, зеленчукопроизводството и животновъдството, предупредиха от синдикалната организация. Състоянието на стопанствата показва намаляване на техния брой с 25% спрямо 2007 г. и с 40% спрямо 2003 г., илюстрира с анализа си на състоянието на семейните стопанства в България доц. Стела Димкова от КТ “Подкрепа”.

При оценяване на проектите за финансиране на българското земеделие липсва един много важен критерий, а именно не колко пари ще вземе съответен човек, а колко работни места ще създаде, констатира синдикалният лидер д-р Тренчев.

„За съжаление администрацията все още трудно възприема тази идея как би могло отразяването на заетостта в проектите да бъде критерий за оценяване на тези проекти”, отбеляза и председателят на Национална федерация „Земеделие и горско стопанство” на КТ „Подкрепа” Анелия Иванова.

Едно от предложенията на синдиката е, когато се разписват правилата за усвояване на пари в следващия програмен период до 2020-та година, гаранцията и ангажиментът за създаване на работни места да е един от водещите критерии при субсидирането.

Другите предложения, произтекли от дискусиите на провелата се кръгла маса, ще залегнат в меморандум с искания към провеждащите земеделската и социална политика в сектор Земеделие у нас. Под него ще се подпишат участвалите в кръглата маса браншови организации.

автор: Мариела Илиева

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.