Нови продукти и решения за високи и сигурни добиви от KWS през 2021

Крачка напред по отношение устойчивостта на нашата генетика спрямо промените в климата

На фона на екстремния стрес, причинен от сушата през лятото и есента на 2020 г, добрата новина е фактът, че хибридите на KWS регистрираха добиви, значително надвишаващи средните за страната. Медианата на резултатите в различните микрорегиони се движи в порядъка между 700-800 кг от декар, а в райони, където климата беше по-благосклонен и се наблюдаваха валежи - не са рядкост и резултатите, надхвърлящи 1000 кг/дка. Това за пореден път доказва изключително добре свършената работа от селекционерите на KWS.

KWS даде ясен отговор на предизвикателствата, породени от климатичните промени – суша и високи температури- чрез CLIMACONTROL3- продуктовата линия, обединяваща най-стресоустойчивите царевични хибриди на фирмата, нещо особено актуално след изминалата неблагоприятна година.

През последните 5 години селекционерите на KWS в цяла Европа, на хиляди опитни и масови производствени полета наблюдават представянето не само на KWS хибридите, а и на основните конкурентни хибриди и идентифицират тези продукти, които имат най-оптимално поведение в трите основни фази на развитие на растението – преди, по време и след цъфтеж. Тези наблюдения са имали основна цел да проследят реакцията на растенията на силно засушаване, което е основната форма на климатичен стрес по нашите ширини, но също така и представянето им при по-интензивни, да ги наречем оптимални и благоприятни условия.

В резултат петте представени в CLIMACONTROL3 царевични хибрида са тези, с които земеделските производителите буквално могат да „контролират климата“, за което говори и името на продуктовата линия и да получат оптимално високи добиви, в много контрастни климатични условия – от силно засушаване, при това във всички важни фази на вегетацията, до оптимални за царевицата по-интензивни условия, с достатъчно наличие на влага. Тази година към добре познатите KWS Белависта ФАО 320, Капитолис ФАО 380, KWS Дуранго ФАО 440 и Конфитес ФАО 450, KWS добавя новото предложение в портфолиото - KWS Акустика.

KWS Акустика е хибрид с отлична толерантност на стресови и сухи условия. Хибрид за минимизиране на риска и максимизиране на добивния потенциал от декар. В 80% от случаите при сухи условия и над 50% от случаите при оптимални условия на отглеждане, хибридът превишава по добив стандартите, с които се сравнява в група 380. Характеризира се с тъмно зелени листа, които трудно се усукват при суша. По-добре усвоява водата и хранителните вещества от почвата при стресови и неблагоприятни климатични условия, което води до по-висок добив.

Само в рамките на две години KWS успя да наложи нова линия хибриди на пазара - концепцията PLUS4GRAIN, под надслов „Най-добрите хибриди за най-добрите полета“. Това наистина е революция в производството на царевица, с една единствена цел - оптимизиране на добивния резултат спрямо вложените инвестиции за интензификация.

За любителите на рекордни добиви имаме две нови отлични предложения в групата Plus4Grain – KWS Магнифико ФАО 410 и KWS Интелиджънс ФАО 420, които заедно с добре познатите на фермерите KWS Смарагд ФАО 330, KWS Кашмир ФАО 360 и Колегас ФАО 460 притежават отличен добивен ресурс и способността да оптимизират потенциала на вложените средства, във вид на почвено плодородие, хранене и растителна защита.

KWS Магнифико – Нова селекция за зърно от програмата Plus4grain. Хибридът много добре реагира като добив при интензивна технология на отглеждане. Отлично влагоотдаване и висока маса на 1000 семена. Средно висок с изравнени растения със силна пластичност при различни почвени типове. Мощно развита коренова система, спомагаща за нормално развитие на растенията. Притежава много добра толерантност към болестта Северен листен пригор.

KWS Интелиджънс - Нова генетика в програмата Plus4grain. Силен и сигурен хибрид за интензивен начин на отглеждане. Отличен "стей-грийн" ефект, който повишава сухоустойчивостта, хибридът може да се използва и за силаж в ранно ФАО 400. Здрав и мощен хибрид до края на вегетацията. Изравнени кочани, запълнени до върха със зърна. Зърното е с високо хектолитрово тегло – по-високи качествени показатели. Повишена устойчивост на стъблото на пречупване. Много добра толерантност на цветна главня.

„Двете продуктови линии са ориентирани към различни агроклиматични условия, защото нашето убеждение е, че всеки съвременен земеделски производител трябва да е подготвен за два сценария – помощ от страна на природата и добри условия за културата, както и години с неблагоприятни условия на полето“, уточнява Петко Василев.

През 2021 г. компанията ще представи новия си хибрид в слънчогледа Delicio CLP HO, който за първи път ще влезе в портфолиото на компанията. Едно отлично ново предложение във високоолеиновия сегмент, интензивен тип със стабилен и сигурен добив. Пластичен спрямо климатични условия и технология на отглеждане. Има много добра толерантност към хербицида. Притежава висока масленост (до 48-50%) и съдържание на олеинова киселина (над 90%). Добра устойчивост на болести, включително трудните за контрол от фунгициди. Питата е средно голяма до голяма, хомогенна и добре озърнена. Физиологична му зрялост е средно ранна. Опитите показват стабилни добиви между 300 и 400 кг/дка, в различните региони на страната, дори и в условията на силно засушаване и стрес за културата.

Дигиталните технологии в KWS

През изминалите 2 години KWS намери място сред пионерите в дигиталните технологии в земеделието в България. Чрез иновативната дигитална платформа DIGITAL4CAST KWS стартира дигитален проект за оптимизация на полетата чрез използване на дронове и модерни технологии, целящи подобряване на производството и увеличаване на добивите.  В рамките на DITITAL4CAST се прави серия от полети с дрон, които се извършват в различните фази от развитие на растенията. В момента са налични 7 различни анализа на базата на тези облитания, като част от тях са - анализ на обработваемата площ и елевациите на полето, анализ на заплевеляването и стреса, анализ на броя поникнали растения, анализ на добивния потенциал и.т.н.

ФАЗА 1 – Измерване на обработваема земя и анализ на елевациите на полето

На този етап се заснемат парцелите преди сеитба, за да се определи точната квадратура, както и измерването на разликата в надморската височина между отделните части на парцелите. Тя може да бъде от голямо значение по-късно при анализирането на постигнатите добиви. В определени години тя е значителен фактор за намаляване на добивите, поради преовлажняване или засушаване в зависимост от климатичната картина на полето.

ФАЗА 2 – Преброяване на растенията и анализ на заплевеляването

На този етап се прави точно преброяване на поникналите растения в парцела, както и процентно сравнение с броя на засетите семена. Броят на растенията в парцела предоставя данни на производителя за планирането на доходността. На този етап е възможно да се определи нуждата от азот, да се планира точно количеството и времето на прилагането му. Извършва се също и анализ на заплевеляването, като този анализ показва нивото на насищане с плевели и засегнатите зони.

ФАЗА 3 – Преброяване на растенията и стрес анализ

Стрес анализ се извършва след цъфтежа и може да покаже състоянието на растенията и да даде информация дали на този етап те могат да бъдат застрашени от високи температури и суша, както и от вредители. Анализът засича стрес от всякакъв вид и произход. Повторното преброяване на  растенията, дава информация за евентуални по-късно поникнали или отпаднали по някаква причина растения. Този анализ, както и степента на стрес могат да дадат по-добра картина върху парцела и оценка на въздействието върху крайния добив.

ФАЗА 4 – Оценка на потенциалния добив

Последната фаза цели да определи добивния потенциал на отделните части на парцела, което се извършва с помощта на два различни алгоритъма – единият по-малко прецизен, извършен директно от програмата, а вторият с по-високо ниво на прецизност, изискващ вземане на проби от страна на земеделския производител. Въз основа на този анализ е възможно около месец по-рано да се планират всички по-нататъшни икономически активности, свързани с жътвата – прибиране на реколтата, транспорт, сушене и търговски операции.

 От миналата година към добре известната програма DITITAL4CAST се добавя и една нова услуга - Variable seed rate или Променлива сеитбена норма. Софтуер, който е наличен на сайта на KWS и ще дава възможност на абсолютно всички клиенти, закупили си семена на KWS, да изчислят през изключително точен алгоритъм сеитбената норма на хибрида, който са предпочели, отчитайки добивността на полето, почвения тип, генетичния потенциал на хибрида, възможността за поливане и всички други важни фактори.

Възможността това да се случи по този прецизен начин, е подсигурена от сателитни снимки с 10 годишна история и алгоритъм, прецизно проследяващ динамиката на развитие на всяко поле. От фермера се иска само да очертае в програмата своето поле, да посочи хибрида и типа почва и автоматично получава променлива сеитбена норма, според различните зони на полето с различен добивен потенциал. Програмата дава две основни възможности. Първата е – там, където добивния потенциал е по-слаб, да се спестят семена, съответно средства, и на второ място – там, където потенциалът е много по-висок, да се увеличи посевната норма и по този начин да се оптимизира добива. Програмата е тествана в продължение на 2 години и опитът доказва, че при регулиране на сеитбената норма, с помощта на този алгоритъм, може да се постигне добив над 10 % повече в сравнение със стандартния.

 

Дигитализацията не само навлиза в земеделието, а дава реални резултати. Целта на KWS е да покаже предимствата на дигиталните технологии в управлението на едно модерно стопанство във вид на допълнителна информация, която да даде възможност да бъдат направени ясни и категорични анализи, на базата на които да могат да се вземат най-добрите решения.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.