post-image
Институции

Министър Бозуков: Трябват адекватни икономически стимули за поемане на екологични ангажименти в земеделието

Той посочи, че инструментите на политиката е необходимо да бъдат по-гъвкави и съобразени в оптимална степен със специфичните особености и нужди на всяка една от държавите членки