post-image

Земеделските производители с одобрени проект по програма “Техника”

Земеделските производители с одобрени проекти по програма “Техника” и осигурено рефинансиране от търговските банки ще получат субсидия в размер на 10 % от стойността на кредита, реши УС на ДФ “Земеделие"