1. Начало
  2. Новини
  3. Животновъдство
  4. През ноември представят доклад за благополучието на животните

През ноември представят доклад за благополучието на животните

Съгласно резултатите в него ще бъде обновено законодателството свързано с благополучието на животните в ЕС

Експерти участваха в дискусия на тема: "Проследимост на здравето на животните, прозрачност и етикетиране: от политически чертеж до работещо понятие". Събитието е част от поредица дебати, организирани от Европейския форум на храните (ЕФХ), под патронажа на евродепутатите Асим Адемов, Франк Богович, Кристин Шнайдер, Михаела Шойдрова и председателя на ЕФХ Роза Тун. Срещата се проведе онлайн, а участие взеха над 80 души от различни сфери – от фермери до законодатели.

По-рано тази година ЕК даде ход на изследване на подходящи инициативи за етикетиране с целта резултатите от него да доведат до ясни възможности за създаване на етикети за благополучието на животните на ниво ЕС, което да подобри качеството на хранителната верига. Очаква се през ноември да бъде представен доклада за благополучието на животните в Европарламента, а съгласно резултатите в него да бъде обновено законодателството свързано с благополучие на животните в ЕС.

По време на дебата специалисти в областта представиха своя опит, устойчиви практики за отглеждане в животновъдни ферми с насока към подобряване на здравето и благополучието на животните, както и приложени модели за етикетиране на животинските продукти (месо, яйца) за информиране на крайния потребител за условията в които са били отгледани животните. Коментирани бяха и мерките по стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“ , въпросът за мотивация и защита на фермерите за прилагане на тези нови практики, както и важността тези мерки да са с доброволен характер.

Според Андреа Гавинели, началник отдел „Благополучие на животните, антимикробна резистентност, ЕК, сега е времето за промяна не само на законодателство, но и на рамката за благополучие на животните. Реформата и модернизацията на животновъдството трябва да е общо задължение на законодатели и бизнеса.

Урош Брезан, докладчик на Комитета на регионите и кмет на Толмин, представи проектостановище на Европейския комитет на регионите за Плана за действие на ЕС за биологичното земеделие. Той подчерта важността на местните и регионалните власти в изпълнението и оценката на плана за действие, както и необходимостта от насърчаване на потреблението и стимулиране на производството. Според него занимаващите се с биологично производство земеделски стопани трябва да са защитени от вносни продукти, които с по-ниските си цени подбиват цената на пазара. Да се насърчат късите вериги за доставка на храни, т.е. потребителите да купуват местно производство, което от своя страна спомага за развитието на икономиката на селските райони.

Зигфрид Модер, президент на федералната асоциация на практикуващите ветеринари, представи гледната точка на ветеринарните лекари, техните задачи и роля. Основни предпоставки са ниската защита на животните: болести, лоша грижа, незадоволителни зоохигиенни мерки; общото състояние във фермите: липса на инфраструктура, лош мениджмънт, прекомерно търсене, излишък от консултанти, минимално търсене на ветеринари. Според него ветеринарите са смятани за „пожарникари“ , които погасяват възникнали болести. Той подчерта, че здравето на животните е благополучие на животните, и ако се поддържа добро и високо здраве, подкрепено от редовни посещения на ветеринари, то резултатите ще се подобрят многократно. В стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“ е заложен етикет за благополучие на животните, който да осигури на потребителя осведомен избор: в какви условия са отгледани, транспортирани и убити животните. Чрез използването на данни и анализи болестите по животните могат да се предотвратят, за да се подобри техният живот.

Андрей Чалъков, член на Борда по говеждо и агнешко месо, Българска фондация на фермери, представи техния опит и тяхната идея за създаване на система за етикетиране. Фондацията обединява три водещи български ферми, които от години прилагат най-съвременни методи за устойчиво отглеждане на месодайни говеда и агнета. Той представи системата BLB Trace – систематичен подход към записването на информация, която да се използва по цялото трасе от фермата до потребителя. Целта е създаване на система, чрез която по лесен, евтин, независим начин да се проверява, че дадено месо принадлежи към дадената партида. Основни принципи на BLB Trace са следните: доброволно участие, приети високи индустриални стандарти, управление на базата на консенсус – т.е. всички участници във веригата на стойността могат да участват в управлението, данни за благополучието на животните, данни за качеството и количеството, маркетинг основан на добри фермерски практики. Сертификатът за качество от тази система трябва да дава сигурност на потребителя, че купува качествено месо, както и възможност да види по кои стандарти е отгледано животното. Моделът и данните ще са проверими по цялата верига на производство, чрез създаването на дигитална платформа. Очакваните резултати са: проследимост на продукта, независим сравнителен анализ, верификация на произхода, данни за удовлетворението на потребителя, връзка със световната търговия, независима разценка, и др.

Мигел Хигуера, заместник-председател на работната група по здраве и благополучие на животните на Copa-Cogeca, подчерта важността от качеството на продукта, работата и комуникацията на фермера с потребителите, за да се задоволят техните нужди, но освен това и комуникацията между фермерите и обществеността. Необходимо е да се приложат нови неща: подобряване на благополучието и здравето на животните, тяхната защита, и др. Трябва да се има предвид, че колкото повече правят производителите, толкова повече се оскъпява продукта. Също така въпросът за търсенето и какво дава гаранция на потребителя, че този продукт е по-добър от другия. Фермерите трябва да са сигурни, че потребителите са наясно какво купуват, а етикирането да бъде ясно и просто.

Пол Уестуей, фермер и част от компания „Интелигентно здраве на животните“, представи методите за поддържане на здравето на животните в неговото стопанство. Той наблегна на следните моменти: важността на генетиката, ДНК и геноми за пълна проследимост на животните; хранене; етикет за електронна идентификация; етикет за мониторинг; работа заедно с околната среда, не срещу нея; цялостен ваксинационен процес; детайлно планиране на тяхното здраве; употреба на животинска тор; благополучие – ако кравите са щастливи, те са по-продуктивни, което генерира и повече печалба.

Амелия Легран, началник отдел „Изследвания (хранителен бизнес)”, Състрадание в световното земеделие – НПО, представи ефектите от въвеждането на етикет на метода на производство на яйца във френски ферми. Забелязана е следната тенденция – повишената осведоменост на потребителите води до повече търсене на яйца от свободно отглеждани кокошки, което от своя страна води до повишаване на този вид производство. Потребителите трябва да имат достъп до прозрачна, лесна, последователна, и лесно сравнима информация по отношение на метода на производство, за да могат да направят осведомени избори.

Събитието беше закрито от Роза Тун, председателя на ЕФХ, която благодари на участващите и подкрепи позицията, че здравето и благополучието на животните е от изключителна важност за качествена продукция. Тя съобщи, че предстоят още такива събития и, че докладът за благополучието на животните ще се разглежда от евродепутатите през следващия месец.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.