1. Начало
  2. Новини
  3. Животновъдство
  4. Утвърдени са годишните планове за паша в националните паркове

Утвърдени са годишните планове за паша в националните паркове

Площите за извършване на паша и допустимите норми за натоварване на пасищата съответстват на анализа на данните получени от мониторинга на пасищата от предходната година

Директорите на дирекциите на националните паркове утвърдиха годишните планове за паша и ползването на сено за териториите на националните паркове за 2024 г. Въз основа на тези планове и разписаните в тях процедури, на желаещите животновъди ще се издават разрешителни за паша на домашни животни и сенокос. С тях се създават необходимите предпоставки за екологосъобразно ползване на защитените територии, което същевременно осигурява и поминък на населението.

Площите за извършване на паша и допустимите норми за натоварване на пасищата съответстват на анализа на данните получени от мониторинга на пасищата от предходната година. Пасищните норми са съобразени и с данните, проучванията, анализите и оценките на местообитанията и местообитанията на видовете от Доклад за оценка на степента на въздействие и заключенията от Доклада за екологична оценка на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в Р България за периода 2023 – 2027 г., като са взети предвид и смекчаващите мерки и условия от Становище по екологична оценка № 5-4/2023 г. за плана.

Съгласно утвърдените годишни планове за паша и ползването на сено площта за извършване на тези дейности в националните паркове е относително същата спрямо 2023 г. и е приблизително 34 000 ха. Целият допустим пасищен ресурс на националните паркове ще бъде предоставен за ползване на животновъдите, като условията за подпомагане ще са съгласно изискванията на Стратегическия план и Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., според които максималната гъстота е 0,4 животински единици на хектар.

Предвид променените изисквания за натоварване на пасищата в националните паркове и с цел обезпечаване изхранването на животните в летните месеци, Министерство на земеделието и храните извърши анализ за наличните площи, в които може да се извършва паша извън границите на защитени територии от тази категория. Животновъдите, за които пасищния ресурс в националните паркове не е достатъчен, ще имат възможност да ползват територии на природни паркове и площи от държавни горски територии, при спазване на предвидения в законодателството процедурен ред, за което е създадена необходимата организация.

Проверки за спазване на изискванията и условията на интервенцията „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, вкл. и за териториите на националните паркове ще бъдат извършвани от Държавен фонд „Земеделие“. При проверките на място от Държавен фонд „Земеделие“ се следи за спазване на приложимите стандарти за поддържане на добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и законоустановените изисквания за управление (ЗИУ). Извършва се контрол и по отношение на регистрация и идентификация на животните. Информация за спазване на забраните се получава от компетентния орган.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.