АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕН БЮЛЕТИН - Април

 

СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВАТА, НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ И ХОД НА ПОЛСКИТЕ РАБОТИ

 

1. Състояние на почвата

През април състоянието на почвените влагозапаси  бе  в пряка зависимост от неравномерното разпределение на падналите валежи.  

През първото десетдневие на месеца в целия почвен профил влагозапасяването беше на много добро ниво и позволяваше провеждането на сезонните почвообработки.Валежите през този период бяха неравномерно разпределени по територията на страната – в районите на Кнежа, Ловеч, Добрич, Благоевград, Варна, Свиленград, Перник и Сандански достигнаха до 60-70% от нормата за месеца, а в районите на Пловдив, Хасково, Враца и Драгоман надхвърлиха два, три пъти месечните норми.

В края на първото десетневие на април водните запаси почти в цялата страна бяха в границите на оптималните за развитието на есенните посеви, пролетните култури и трайните насаждения.

През вторите десет дни на месеца обилните  валежи в Северна България и наводненията по поречието на река Дунав през периода 15-21 април  предизвикаха преовлажняване на горните почвени слоеве. В районите на Видин,  Ново село и Лом бяха наводнени около 1200 хектара посеви с пшеница . Падналите валежи на 19 и 20 април (Ловеч-31 l/м2;  Видин-22 l/м2; Никопол-33 l/м2) и градушките в района на община Враца допълнително усложниха ситуацията в засегнатите райони.

Към 17 март в по-голямата част от страната общия воден запас в 50 cm. почвен слой  при пролетните култури бе от 64 до 99 % от ППВ. Най-ниско-64-79% от ППВ бе нивото на почвените влагозапаси в 50 cm. почвен слой в районите около Казанлък и Сливен. Водните запаси при пшеницата в цялата страна бяха оптимални.

Предимно сухото време през периода 21-30 април бе подходящо за провеждане на сезонните почвообработки.Общият воден запас в еднометровия почвен слой при пшеницата и ечемика  в по-голямата част от страната беше между 78 и 99 % от ППВ, като най- ниски бяха  водните запаси в районите на Казанлък, Хасково,Любимец, Елхово и Кюстендил-67-77 % от ППВ, (вж. прил. карта).

 

2. Състояние на земеделските култури

През първото и второто десетдневие на април наднормените топлинни условия с максимални температури надхвърлили 23-25оС в Ловеч, Плевен, В.Търново, Разград, Пловдив, Чирпан, Хасково, Сандански и наличието на много добри влагозапаси в горните и по-дълбоки почвени слоеве бяха предпоставка за значителен напредък в развитието на земеделските култури. До средата на април по-голямата част от братилите през есента посеви встъпиха във фаза "вретенене",  а ранните  пролетни култури (пролетен ечемик и овес) - във фаза трети лист. В края на второто десетдневие на април при слънчогледа, засят през третото десетдневие на март бе регистрирана фаза поникване (вж. прил. карти).

 

В началото и в средата на второто десетдневие в Кюстендил, Добрич, Казанлък и Драгоман бяха измерени минимални температури от минус 1 до 0°С, стойности критични за пониците на картофите, а при по-продължително задържане – и за младите завръзи на овошките.

През по-голямата част от третото десетдневие на април в полските райони на страната средноденонощните температури бяха около нормата, която съвпада с  оптималните граници за вегетацията на пшеницата и ечемика. В Северна България и високите полета при късно засетите ноемврийски, посеви с пшеница и ечемик бе регистрирана фаза вретенене.

В края на април на отделни места в Южна България (Хасково) ечемикът, засят в агротехнически срок, достигна необходимата сума на ефективните температури и встъпи във фаза "изкласяване".

До края на април бе наблюдаван напредък в развитието на ранните и средно ранни пролетни култури. При цвеклото се наблюдаваха фазите 1-3 същински лист, при соята 3-ти лист, при граха 3-ти лист и образуване на съцветие в крайните южни райони на страната (Любимец).

Царевицата и слънчогледа, засети до средата на месеца, в края на април встъпиха масово във фаза поникване. В Южна България засетия в края на март и началото на април слънчоглед образува втори чифт същински листа.

През третото десетдневие на април при лозата се наблюдаваха фазите 3 лист и начало на отделяне на реса, а при ореха - цъфтеж на мъжките съцветия.

През последните дни на април вследствие настъпилото  чувствително влошаване на топлинните условия развитието на земеделските култури протичаше със забавени темпове.

    

3. Ход на полските работи

По-подходящи условия за провеждане на сезонните полски работи; засаждане на картофи, сеитбата на слънчоглед и царевица и други средно ранни пролетни култури, за провеждане на растителнозащитни пръскания при овощните култури и внасяне на хербициди при пролетниците имаше през втората половина на месеца. През третото десетдневие на април на много места в Южна България започна сеитбата на топлолюбивите пролетни култури (фъстъци, фасул).    

НИМХ-БАН

АРХИВ:АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕН БЮЛЕТИН-Март

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕН БЮЛЕТИН-Февруари

Агрометеорологичен бюлетин януари 2006

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕН БЮЛЕТИН – ДЕКЕМВРИ 2005

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕН БЮЛЕТИН – НОЕМВРИ 2005

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕН БЮЛЕТИН – ОКТОМВРИ 2005

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.