АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2007

 

Вследствие на необичайно топлата зима и през април вегетацията на земеделските култури ще изпреварва нормалните срокове за страната. Досега бяха наблюдавани съществени отклонения в сроковете на настъпване на фенологичните фази на развитие на есенните посеви, ранните пролетни култури и трайните насаждения в сравнение с годините без климатични аномалии през зимата. В резултат на удължената зимна вегетация при пшеницата и ечемика, част от посевите в полските райони на страната встъпиха във фаза вретенене още в началото на март – месец по-рано от обичайните за страната срокове.

До края на второто десетдневие на март състоянието на водните запаси в еднометровия слой на централните части на Дунавската равнина, Софийското поле, по долините на Струма и Места, по Северните склонове на Родопите и в Югоизточните райони на страната бяха много добри и близки до ППВ. Запасите от влага в Севрозападна България, Добруджа, Североизточната част на крайбрежието и централната част на Тракийската низина бяха необикновено ниски за този сезон на годината, което е предпоставка за бързото им изчерпване след затоплянето на времето.

 

През по-голямата част от първото и началото на второто десетдневие на април развитието на земеделските култури ще протича с по-забавени темповете. Ускоряване на вегетационните процеси при зимните житни и засетите пролетни култури ще се наблюдава през втората половина на месеца. До средата на април и най-късно засетите, ноемврийски посеви с пшеница и ечемик ще достигнат необходимата ефективна температурна сума за встъпване във фаза вретенене. При вретенилите през първото десетдневие на март зимни житни култури, към края на второто десетдневие ще се наблюдава масово фаза изкласяване. През третото десетдневие на месеца пшеницата и ечемика на места в южните райони на страната се очаква да встъпят във фаза цъфтеж.

През април протичащите фази при пшеницата и ечемика са критични по отношение на влагата в почвата. След падналите значителни валежи през третото десетдневие на март надхвърлили в много райони на страната 30-40л/м2, а на отделни места в Южна България 50л/м2 (Казанлък 62л/м2, Хасково 58л/м2, Кърджали 98л/м2), настъпи рязко увеличение на продуктивната влага в 50см. почвен слой и преодоляване на формиралия се в края на зимата дефицит на почвена влага. Изключение има на места в Североизточна България, където количеството на падналите валежи през третото десетдневие на март бе под 15л/м2.

Подобрените в началото на пролетния вегетационен период почвените влагозапаси и очакваните през април близки до нормата валежи, ще обезпечат нарастващото водопотребление при пшеницата и ечемика, достигащо в периода вретенене-изкласяване до 20-25% от общото количество вода, необходима им през целия вегетационен период.

През втората половина на април, когато се очаква чувствително подобрение на топлинните условия, ще се наблюдава по-значително увеличение на вегетативната биомаса при ранните пролетни култури, фий, овес, пролетен ечемик, градински грах. През второто десетдневие на април се очаква в по-голямата част от полските райони на страната почвените температури в 10 см. слой да достигнат подходящи стойности за сеитбата на царевица за зърно, а към края на април – за сеитбата на топлолюбивите пролетни култури (памук, фъстъци, фасул, дини и пъпеши).

През месеца по-рано от обичайните срокове ще приключи цъфтежът и при късните семкови овощни видове. При раноцъфтящите овошки ще се осъществява формиране и наедряване на завръзите. През април прогнозираните минимални температури до минус 2-4°С, при по-продължително задържане ще бъдат критични за цветовете и завръзите на овошките. Минимални температури от този порядък ще застрашават от измръзване набъбналите пъпки и формиралите първи лист лози.

Очакваното относително по-сухо време през първата седмица на месеца ще даде възможност за частично преодоляване закъснението при провеждане сеитбата на слънчогледа. В края на март изтече агротехническия срок за сеитбата на слънчоглед в Южна България. До средата на първото десетдневие на април е агротехническият срок за сеитбата на слънчогледа в Дунавската равнина, а до края на десетдневието - за крайморските райони, Североизточна България и високите полета на Югозападна България.

 

АРХИВ: АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2007

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2007

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2007

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2006

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2006

 

 

НИМХ-БАН

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.