Нови технологии в пчеларството

 

Този проект се финансира от

от Европейския съюз

 

Програма ФАР

BG2003/004-937.11.01 "Алтернативна заетост"

 

проект BG2003/004-937.11.01-3.022

"Организиране производство на пчелни майки, осеменявани инструментално и производство на маточно млечице по съвременна висококачествена технология"

 

ЕТ "Холщайн Милк – Д. Демостенов" гр. Каварна

 

ПОДКРЕПА ЗА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЧЕЛАРСТВОТО, КАТО АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА БИЗНЕС

 

Пчеларството е един от селскостопанските отрасли в област Добрич, който се характеризира с възможности за устойчиво и ефективно развитие. Включването на млади хора с професионално селскостопанско образование в него като производители на пчелни продукти, ще допринесе значително за развитието на самия отрасъл. Анализът на ситуацията и възможностите за заетост в Североизточния регион и по специално в област Добрич, както и състоянието и перспетивите за развитие пред отрасъла, предопределят успешността и устойчивостта на пчеларския бизнес чрез внедряване на нови промишлени технологии на производство на атрактивни и високодоходни пчелни продукти.

Майкопроизводството и развъдно-подобрителната работа е основата на пчеларството. Посредством концентрация и специализация на пчелните стопанства  и внедряване на съвременни промишлени технологии на производството,  се откриват големи възможности за организиране на едно мащабно направление, каквото е производството на високопродуктивни пчелни майки.

По програма ФАР – бюджетна линия  BG2003/004-937.11.01 Алтернативна заетост, на Европейската комисия чрез Министерство на труда и социалната политика, финансова подкрепа за внедряване и развитие  на нови промишлени технологии в пчеларството, създаващи реална възможност за наемане на работа и популяризиране на алтернативните форми на бизнес, получи подготвения и защитен от ЕТ "Холщайн Милк – Д. Демостенов" гр. Каварна, проект BG2003/004-937.11.01-3.022 "Организиране производство на пчелни майки, осеменявани инструментално и производство на маточно млечице по съвременна висококачествена технология", който ще бъде с продължителност 12 месеца /01.04.2006 – 01.03.2007 г./

Общият размер на допустимите разходи по проекта са 17 947 евро, като 75 %  от тази сума - 13 460,25 евро представляват безвъзмездната помощ отпусната от Европейската комисия чрез Министерство на труда и социалната политика, а останалите 4 486,75 евро са финансовия принос на ЕТ "Холщайн Милк – Д. Демостенов", който  е отговорен за изпълнението му.

Основната цел на проекта е да осигури постоянна заетост на безработни млади хора със средно и висше образование, чрез организиране на съвременно обзаведена производствена база и внедряване на нова висококачествена промишлена  технология за отглеждане на пчелни майки, производство на отводки /рояци/, производство на маточно млечице и търговия с пчелни продукти. Основните дейности които се предвижда  да бъдат извършени се отнасят до закупуване на необходимото оборудване; обзавеждане на пункт за инструментално осеменяване; лицензиране на майкопроизводен пчелин; наемане на постоянен трудов договор и обучаване на три безработни лица.

Същността на технологията се основава  на използване метода  на изкуствено отглеждане и инструментално осеменяване на пчелни майки. Тя включва производствени процеси гарантиращи високо качество и ефективност на производството, при гарантиран ефективен контрол върху произхода на търтеите и върху сигурността и качеството на осеменяване. Пчелното млечице е отделяният от горночелюстните и глътъчни жлези секрет на пчелите работнички. Висококачествен биологичен продукт, намиращ приложение във фармацефтичната промишленост. Въвеждането на промишлена технология за производството на маточно млечице определено може да се счита, като нов етап от развитието на пчеларството.

За хода на предстоящите дейности и постигнатите резултати по изпълнение на проекта  ще научавате от страниците наместния вестник "Факел" и от интернет страницата на www.agro.bg,  а за всички които проявяват подчертан интерес към новите технологии в пчеларството, могат да получат повече информация в офиса на проекта  на адрес: гр. Каварна 9650, ул. "Хр. Смирненски № 9, тел. 0570 / 839-26; GSM 0889 940 586] email:eko_kavarna@abv.bg.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.