Семинар на тема: „Рискове за пчелите свързани с растителното здраве. Насоки за работа с Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности на БАБХ"

На 28 януари от 15:00 часа ще се проведе онлайн семинар на тема: „Рискове за пчелите свързани с растителното здраве. Насоки за работа с Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности на БАБХ".

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториални областни офиси - Кюстендил и Русе), Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров“.

По време на онлайн семинара: участниците ще получат информация за различните фактори за намаляването на пчелите, за влиянието на пестицидите върху този процес и за прилагане на принципите на интегрираното управление на вредителите за опазване на околната среда и намаляване употребата на пестициди и в същото време за предпазване растенията от болести. Ще бъде представена информация и за новите моменти в Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, както и ще бъдат дадени практически насоки за регистрация и работа с Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности (ЕПОРД) на БАБХ.

Основните теми на информационния семинар са следните:

Устойчивата употреба на пестицидите и защитата на пчелите опрашители от тяхното въздействие:

► Основни групи пчели опрашители;

► Фактори за упадъка на пчелите;

► Интегрирано управление на вредителите;

Новите моменти в Наредба 13/2016 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, след нейното изменение и допълнение от 2020 г.:

► оповестяване на мероприятията чрез Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности (ЕПОРД);

► действия на комисията при констатиран подмор;

► вземане и анализиране на проби от пчели и растителност.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация:  https://forms.gle/tg5ESfAtk1NuAyPd9

Линк за достъп: https://zoom.us/j/95171354342

ID за семинара: 951 7135 4342

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Ивона Новакова (координатор на ТОО - Кюстендил на НССЗ), тел: 088 785 6767, имейл: kyustendil.m@naas.government.bg или с г-жа Деница Гаджева (координатор на ТОО - Русе на НССЗ), тел: 0885 074 178, имейл: rousse.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.