За добри добиви е важно производителите да ползват сертифициран и качествен посадъчен материал

Специално за AGRO.BG   

- Господин Бозаров, какъв е потенциалът на продуктите на "Агрико"?

- Сортовият състав на "Агрико" е изключително голям. Нашите продукти са с много широка гама от качества. Те се характеризират с добра пригодност на условията в много широк географски ареал – от най-северните райони, където е възможно развитие на растителни форми, до екваториалните зони. Това са продукти с добра устойчивост и толерантност към икономически важни болести и неприятели - например като нематода.

Предлагаме сортове, подходящи за кухненски цели, за преработка в чипс, за помфрит и брашна. Високите добиви от единица площ са гарантирани. Получават се от 4-5 до 7-8 тона от декар.

- По какъв начин нашите картофопроизовдители  могат да бъдат сигурни, че продуктите на "Агрико" са подходящи за българските климатични и почвени условия?

- Холандската фирма на "Агрико" присъствува на българския пазар повече от три десетилетия и е добре позната на производителите на картофи. Сортовата листа, която е утвърдена за внос от тази фирма, включва над 20 сорта от групата на ранните, средно-ранните и по-късни картофи. Всички сортове, които се внасят у нас, задължително минават през една строга и стриктно спазвана система за предварително тригодишно изпитване на новите сортове в различните райони на страната. Това предпазва производителите от рискови ситуации по отношение на добиви, качество и устойчивост на едни или други болести и неприятели. Само тези сортове, които издържат държавното изпитание, се включват в националната сортова листа на България. Към 01.01.2006г. в утвърдената сортова листа са включени над 20 сорта от групата на ранните, средно-ранните и по-късни сортове.

- Кои сортове на "Агрико" препоръчвате на българските стопани?

Предлагаме само предварително проверени сортове, минали през тригодишно държавно сортоизпитване и приети за отглеждане в България. Допълнително фирмата провежда свои демонстративни опити в различни  райони на страната, за да има още по-пълна информация за сортовете и реакцията им при различни условия като почвен тип, механичен състав, надморска височина и температурни вариации. Затова определянето на най-подходящите сортове става в зависимост от много фактори – района на засаждане, предназначението – за ранни или за по-късни добиви, за прясна консумация или за преработка.

"Агата" е много ран сорт с отлични вкусови качества и много привлекателен външен вид – гладка светла кожица с плитки очи и продълговати, изравнени, средноедри клубени, устойчив на нематода, с възможности за високи добиви.

Засега най-ранният сорт е  "Ривиера" .Той е  високодобивен с овално закръглени едри клубени и с много добри кухненски качества. Устойчив е на нематода.

"Артемис"е ран, високодобивен сорт с продълговати, едри клубени и възможности за много висок добив. Това е много жизнен сорт с широк ареал на отглеждане. Устойчив е на нематода.

Сортовете "Импала", "Санте", "Агрия" са приети за сравнителни стандарти при държавното сортоизпитване на всички фирми в България.

В процес на държавно изпитване са новите  сортове като "Ариеле", който е много ранен, с продълговато-овални, изравнени, средно едри клубени и  с много добри кухненски качества.

"София" е също в групата на много ранните сортове, подходящ е за отглеждане под укрития, със средно едри и добър пазарен вид клубени.

"Матадор" е средно-ран, високодобивен сорт със закръглени, едри клубени, с добра съхраняемост и много добри вкусови качества.

"Ел Пасо" е средно-късен, високодобивен сорт с изключително гладки, едри, продълговати клубени, с много добри кухненски качества и отлична съхраняемост.

Всички тези сортове са устойчиви на нематода.

- Какво съветвате всеки картофопроизводител, когато си закупува посадъчен материал от вас?

- Най-напред – да използва само качествен, сертифициран посадъчен материал. Важно е производителите да работят с 2-3 сорта, за да имат възможност сами да изберат най-добрия за конкретните условия. Друг важен фактор е да се осигури оптимална технология, за да  могат да се проявят възможностите на отделните сортове. Важно е да се следи развитието на посевите. Не на последно място, съветваме клиентите си непрекъснато да повишават професионалната си квалификация, за да получават по-добри добиви въпреки климатичните изненади.

- Какви са средните добиви, които се получават при използването на посадъчен материал от "Агрико"?

- Възможностите на сортовете на "Агрико" по отношение на добивите са в пъти по-високи от средно-статистическите добиви в България. Добивите в Холандия са средно около 5 тона/дка. В наши условия, при добра агротехника, торене, добро напояване и химическа защита от плевели и вредители се получават 4-5 тона от декар.

- Беше създадена фирма "Агрико-България". По какъв начин тя ще бъде в услуга  на българските картофопроизводители?

- Възможностите на производителите за пласмент на продукцията на този етап остават ограничени, независимо от желанието за разширяване и осъвременяване на производството.

Най-големият проблем за производителите е невъзможността реализацията да става веднага след прибиране на продукцията от полето. За решаването този въпрос фирмата "Агрико-България" създава условия за незабавно изкупуване от производителите на произведените картофи, като поема по-нататък всички манипулации по сортиране, просушаване, калибриране и пакетиране на съвременно ниво (по сортове, произход, едрина, цел на потреблението и срокове на годност с маркиран производител) и да ги предлага в магазинната мрежа.

Изградена е вече и съвременна хладилна складова база за дълготрайно запазване качествата на картофите, както и модерна линия за пакетиране.

Производителите ще могат да закупуват и използват качествен посадъчен материал, като договорират разплащането да става с картофи от тяхното производство. Така веригата "производство-заготовка-реализация" се затваря и е в интерес на всички участници на пазара и най-вече на българския консуматор.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.