1. Начало
  2. Новини
  3. Производство и преработка
  4. Български сортове картофи

Български сортове картофи

Монополните чуждестранни износители на посадъчен материал диктуват редица условия в производството

Сортът е най-важното звено от технологичния процес. През последните години в България единственото научно учреждение, в което се извършва селекция на картофи, е Институтът по зеленчукови култури „Марица” в Пловдив. Селекцията на картофи тук е започнала преди повече от четири десетилетия със създаването на сортовете Иверце, Ситовски ран, Консерва, Надежда 25, Аида, Зора и други, част от които и до днес са запазили ценните си качества и значение за развитието на картофопроизводството у нас.


Съвременните изисквания към културата картофи обаче налагат отглеждането на специализирани сортове за консумация и преработка от нов тип, характеризиращи се с различна продължителност на вегетационния период, висок и стабилен генетичен потенциал за добив, устойчивост на икономически важни за страната болести и неприятели, толерантност на абиотични стресови фактори и подобрени морфологични, химико-технологични и органолептични качества. Голяма част от тези изисквания се покриват от сортовете картофи, продукт на холандска и немска селекция, които заемат основна част в сортовата структура на страната. Заедно с това те носят и някои негативни последици от икономически и биологичен характер. Ежегодният внос, от една страна, допринася за появата на редица нови болести и неприятели (коренова цистообразуваща нематода от вида G.pallida, прашеста краста, нови вируси, щамове и раси на потогени), а, от друга, създава предпоставки за съществуването на неконкурентна политика, нестабилност и зависимост на производството на картофи в България от монополните износители на посадъчен материал.


Посочените обстоятелства налагат да се обърне внимание на развитието на българска селекция и предопределят значението й за създаването на устойчиво картофопроизводство у нас.
Институтът по зеленчукови култури "Марица” в Пловдив е интелектуален собственик на 4 сорта картофи – Иверце, от много ранната група на зрялост, Надежда – ранна ІІ група, и новите сортове, признати през 2004 г. – Перун-средноран и Рожен-среднокъсен.


Иверце е първият български ранен сорт, създаден в ИЗК „Марица”. Образува среден брой клубени в гнездо, които са добре изравнени. Клубените са средни до едри, с продълговато овална до леко сплесната форма, с гладка кожица, обагрена светложълто. Имат отлична съхраняемост през летните и зимните месеци. Клубените са с плитки очи и с много добри пазарни и експортни качества. Месестата част на клубена е с хубав бледожълт цвят.


Сортът е високодобивен с голяма екологична пластичност и с неутрална реакция към дължината на деня. Реагира положително на по-високите норми на торене с органични и минерални торове. Той е високоинтензивен сорт, с дружно и бързо нарастване на клубените, поради което е пригоден за много ранно производство. Не понася преовлажняване на почвата и поливане с по-високи поливни нoрми. Притежава висока устойчивост на вирус У. Показва много добра устойчивост на вирус Х, обикновената краста и гниенето. Слабо се поразява от картофената мана. Чувствителен е в една или друга степен на вирусите М и S. Издържа на суша и високи летни температури. Сортът се отличава с много добри кулинарни качества – вкус, мирис, нежна консистенция. Месото не се разпада и не потъмнява при готвене. Подходящ е за салати, пържене, готвене и печене. Съдържанието на скорбяла варира между 14 и 16%.


Надежда
. Ранен до полуранен, високодобивен и интензивен сорт, с бърза динамика на клубенообразуване и висок генетичен потенциал за добив и качество. Сортът образува 10–12 клубена в едно гнездо. Те са средно големи, продълговато-овални, с плитки очи, жълта кожица и бледожълто месо. Кълновете са тъмновиолетови.


Характеризира се с висока устойчивост на вирусни, гъбни (обикновена краста и фитофтора) и микоплазмени болести. Притежава добри пазарни и отлични вкусови качества. Съдържанието на скорбяла варира от 15 до 18%. Салатен сорт с непотъмняващо месо след варене и пържене. Съдържанието на суров протеин е 2,8–3%.
Пригоден за ранно и средно ранно производство, за отглеждане като втора култура в поливните райони с посадъчен материал от първата култура. Подходящ за интензивно отглеждане, реагира положително на висока агротехника. Пластичен сорт с неутрална фотопериодична реакция.


Перун. Нов средноранен сорт картофи, подходящ за консумация и преработка. Отличава се с висока продуктивност и много висок процент стандартни клубени. Пригоден е за производство на чипс и за механизирано прибиране. Сортът образува 14–16 средно  едри клубена. Те са кръгло-овални, с жълта, мрежовидна кожица, плитки очи и светложълто месо. Характеризира се с високо съдържание на сухо вещество, много добър вкус и непотъмняващо месо. Сортът се отличава с висока полска устойчивост на вирусни болести, мана по клубените и краста. Той е първият български сорт картофи, устойчив на картофената цистообразуваща нематода Globodera rostochiensis.


Рожен. Нов среднокъсен сорт картофи, подходящ за средно ранно и средно късно производство. Формира 12 до 14 клубена в гнездо, които са продълговато-овални, с червена кожица, плитки очи и жълто месо, с много добри кулинарни и пазарни качества. Сортът се характеризира с висок генетичен потенциал за добив и качество на продукцията. Подходящ за механизирано отглеждане и прибиране. Отличава се със средна устойчивост на вирусни болести, висока устойчивост на мана по храста и клубените и много висока устойчивост на краста и ризоктония. Подходящ е както за прясна консумация, така също за преработка в чипс и помфрит. Съхранява се много добре през зимно-пролетния сезон.


В системата на държавното сортоизпитване е предаден кандидат сорт Орфей, предназначен за ранно полско производство, а през следващата година предстои да бъде предложен и кандидат сортът Евридика, който е специализиран за индустриална преработка в помфрит.


Орфей. Ранен сорт картофи с дължина на вегетационния период от поникване до технологична зрялост 64–66 дни, подходящ за ранно и средно ранно производство. Характеризира се с висок потенциал за добив (над 3000 кг/дка), бърз темп на нарастване на клубените и висок процент стандартна продукция (93–95%). 


Кандидат сортът Орфей се отличава със средно едри, кръгло-овални клубени с плитки очи и жълто месо, полска устойчивост на вирусни болести и мана по клубените. Устойчив е на коренова цистообразуваща нематода G. rostochiensis, патотип 1. Съдържанието на сухо вещество е 21%, на скорбяла – 15%, и на редуциращи захари – 0,12–0,15%. Характеризира се с отлични  вкусови качества. Подходящ е за прясна консумация и за преработка в чипс и помфрит. Съхранява се много добре през зимно-пролетния период.


Евридика. Високо продуктивен средно ранен сорт, реализиращ добив над 3500 кг/дка. Той се характеризира и с много висок процент стандартна продукция спрямо общата – 92–93%.  Образува 9–10 много едри клубени с овална форма, леко грапава  светложълта кожица и жълто месо. Устойчив на мана по храста и клубените. Отличава се с полска устойчивост на вирусни болести. Съдържанието на сухо вещество е в границите 21–22%, на скорбяла – 15–16%, и на редуциращи захари – 0,06–0,08%. Характеризира се с отлични вкусови качества. Изключително подходящ за преработка в помфрит и чипс./списание АгроКомпас

Следва продължение

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.