1. Начало
  2. Видеа
  3. ОСП от полза за всички нас
  4. Европейски политики за опазване на почвите и почвеното плодородие – едно от условията за справяне с промените в климата

Европейски политики за опазване на почвите и почвеното плодородие – едно от условията за справяне с промените в климата

Как да спрем деградацията на почвата и да произвеждаме, гарантирайки продоволствена сигурност

 

Почвата е най-ценният природен ресурс не само за земеделците, но и за всички хора по света. Почвата съдържа въглерод под формата на органична материя, която осигурява хранителни вещества за растенията.

Запасите на въглерод в почвата са силно уязвими спрямо човешката дейност, вследствие на която въглеродът се превръща във въглероден двуокис, който допринася за глобалното затопляне.

Около 133 млрд. тона въглерод са се отделили от първите два метра земна почва през последните два века от земеделието с темп, който се увеличава.

Консервационното земеделие е начин за запазване на почвения въглерод. В това се е убедил Александър Китев, който не е обработвал земеделските си площи от 7 години.
Според Програмата на ООН за околната среда годишно се губят до 50 000 km² вследствие на деградация на земята, главно поради ерозия на почвата. Всяка година планетата губи 24 милиарда тона от горния пласт на почвата.
През последните две десетилетия е загубена толкова почва, достатъчна да покрие цялата обработваема земя на Съединените щати.
Как да ограничим почвената ерозия?
Почвеното плодородие може да бъде подобрено и чрез мерки за възстановяване на кисели и засолени почви.
Все повече стопани се насочват към щадящи почвата методи на почвообработка.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.