Етикет: проекти
post-image
Новини Наука и образование

Космическите технологии стават все по-необходими на земеделието

Как може всеки стопанин да се възползва от технологичния напредък и какви възможности предоставя разказва доцент Лъчезар Филчев от Институт за космически изследвания и технологии
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

1 635 проекта по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 продължават на следващ етап

Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на административно съответствие и допустимост
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

С 28 млн. евро ще се финансират още по четири подмерки от ПРСР 2014-2020 г.

Tова става възможно след като на последното си заседание в края на 2020 г. Комитета по наблюдение на Програмата реши да се прехвърлят допълнително средства по тях
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Проектни предложения на стойност 15,6 млн.лв. са одобрени по мярката за иновации от ПРСР

Подкрепят се , насочени към разработване и тестване на нови продукти, процеси, методи и технологии или към доразвиване и адаптиране на съществуващи продукти и практики