Етикет: заявления
post-image
Новини Институции

Започват приеми по мерки „Събиране на реколтата на зелено“ и „Застраховане на реколтата“ за производителите на винено грозде

До 15 юни 2021 г. е приемът на за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“
post-image
Новини Животновъдство

Приключва приемът на от земеделските стопани, отглеждащи овце-майки и кози-майки, които не са реализирали на пазара минимално изискуемите количества мляко

Общият размер на подпомагането за един фермер по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро