Научно - технически съюз на специалистите от земеделието

Адрес: София 1000, ул. Г. С. Раковски 108 стая 414 Тел./факс: 02/987 65 13

 

Неправителствена организация.

 

Цели на организацията:

  • главната цел на съюза е да обединява и подпомага усилията на своите членове и да съдейства за осъществяване на научно - технически прогрес в областта на земеделието, да повишава квалификацията на специалистите и да защитава техните творчески интереси,както и да укрепва и да развива взаимноизгодно сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина в интерес на своите членове

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !