1. Начало
  2. Интервюта
  3. Институции
  4. България има шанс да продава възобновяема енергия

България има шанс да продава възобновяема енергия

Снимка:

Велизар Киряков - председател на Асоциацията на производителите на екологична енергия (АПЕЕ)

- Как виждате мястото на възобновяемата енергия в енергийния микс на България през следващите години?

- Всъщност България има един много голям шанс - да печели от възобновяемите енергийни източници. Това, което ЕС ни е дал като цел, 16% дял на ВЕИ в микса, е постижимо за България, при това бързо. Има доста страни в ЕС, които трябва да достигнат някакъв относително много по-голям процент и които всъщност няма да могат да го стигнат. Но това, което е хубаво в директивата за насърчаване на възобновяемата енергия, е, че целта не е само крайната - до 2020 г., а има и междинни цели, чието изпълнение страните ще трябва да отчитат на всеки 2 години. И ако някоя не успее да си изпълни текущите задължения, тя трябва да си купи съответното количество възобновяема енергия от друга страна членка и ако не намери, трябва да търси от трета страна извън ЕС. Нека в този момент българското правителство и новият министър на икономиката и енергетиката направят един европейски анализ колко от държавите членки биха могли да си изпълнят задължителните квоти по тази директива и ще видят, че половината няма да могат. И всъщност, ако ние развиваме възобновяемите енергийни източници, можем да продаваме тази енергия много скъпо. А освен това ще печелим и от квотите за парникови емисии - както знаете, след 2013 г. всички наши конвенционални централи вече ще трябва да си ги купуват. В обобщение, новата власт трябва да помисли как да спечели от развитието на ВЕИ. Защото по природни дадености, които имаме тук, ние съвсем спокойно можем да развием и достигнем, да не казвам голяма дума, между 40 и 50% енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. И всичко, което ни е над 16-процентната цел, спокойно ще може да бъде продадено.

Но пък ако ние не си изпълняваме квотата на всеки две години, 2011 - 2013 - 2015 г., ще трябва да си купим тази възобновяема електроенергия, която не ни достига. Нещата са прости и ясни и няма място за маневриране - не знам защо никой не иска да го осъзнае. И трябва някой да седне и да изчисли дали и как към съответната година можем да достигнем съответното количество произведена възобновяема енергия. Не знам в момента кой пише националния план за действие, който трябва да представим в Европейската комисия, но той трябва да съдържа точно този анализ.

- Предвид, че блокираното в момента развитие на сектора - присъединяването на нови алтернативни централи, все още е в застой, мислите ли, че България ще е в състояние да постигне междинната си цел до 2010 г. и генералната до 2020 г.?

- Ако се отстрани проблемът, имаме потенциала да преизпълним тази цел. Има вече доста общини и кметове, които са за развитието на възобновяемите енергоизточници, и там няма никакви спънки, даже има много кметове, които помагат нещата да се случват. Единственият проблем е присъединяването към електрическата мрежа. В момента електроразпределителните дружества и НЕК са длъжни да изграждат мрежата до точката на присъединяване на новата централа, а де факто НЕК няма предвидени разходи за тази цел в бюджета си. А тя е държавно предприятие и като няма предвидени за тази цел пари за тази година, той как да изгради мрежата? По същия начин са ЕРП, въпреки че, когато купуваха старите електроразпределения, трябва да дават всяка година специален отчет, в който трябва да посочват инвестиционна програма за всяка година за развитие на мрежата за присъединяване на нови ВЕИ. Попитайте обаче регулатора (ДКЕВР), където НЕК и ЕРП-тата си представят инвестиционните програми, дали някога те са виждали такава програма. Откакто е приета тази наредба (за присъединяване на производителите и потребителите към електрическата мрежа - бел. ред.), минаха 5 години, но все още няма нито една такава програма в ДКЕВР.

- Наскоро НЕК изчисли, че за да бъде постигнат 16% дял на ВЕИ до 2020 г., ще са нужни нови мощности в размер на около 2000 мегавата. Имате ли оценка каква част от тях може да е топлинната енергия от биомаса, която в момента масово не се оползотворява?

- Проблемът е, че в момента, ако искате да си направите една централа на биомаса, все още няма много високоефективни технологии. Единствената ефективна технология в момента е производството на електрическа енергия + топлинна чрез биогаз. Но това изисква да имаме силно развито животновъдство, да имаме големи фермери, защото иначе няма откъде да си вземете суровината. Ако реша да правя централа, която да произвежда дори само топлина - изгаряйки слама, да речем, аз трябва да подпиша договор с 40-50 фермера, които да обработват сламата по специален начин, и всички те трябва да ми гарантират, че ще ми подават определени количества всяка година. Ако направя една голяма инвестиция от няколко милиона и се окаже, че нямам слама и трябва да я карам от 150 километра, аз съм фалирал. В настоящия момент има доста фирми като "Ерато холдинг", които се опитват, при това успешно, в общините да подменят старите котли, които са на мазут и нафта, с горивни инсталации на пелети или дървесен чипс. Не са много тези фирми обаче. Според мен сдружението на общините трябва да има една постоянна информационна кампания, за да може да бъде обяснено на хората какво всъщност печелят от всичко това.

- Как ще коментирате твърденията на НЕК, че ръстът на зелените централи трябва да се ограничава - заради технологичните им недостатъци, сравнително малкото им производство и нуждата от нови заместващи ги мощности?

- На среща на НЕК, Електроенергийния системен оператор и компанията "Дженерал електрик", бяха поканили един водещите американски специалисти в областта, който е и съветник на няколко от щатските правителства. Тогава той каза: ако мислите за присъединяване на ветрогенератори, вие трябва да започнете да мислите минимум от 30% от мощността, която възобновяемите в момента имат. Това означава, че ако ние имаме в момента потребление от 8000 или 9000 мегавата мощности, съвсем спокойно вятърна мощност от 2400-2500 мегавата може да бъде поета от мрежата във всеки един момент. А когато разбра, че имаме 2000 мегавата големи ВЕЦ и помпено-акумулиращи ВЕЦ, заяви: вие можете да работите и само на ветрогенератори. Още нещо: 1000 мегавата ветрогенератори могат да се заместят със 100-мегаватова газова централа. Така че инвестицията, нужна за регулиране на новите генератори, не е толкова голяма. По-големият въпрос, който стои, е, че технологиите напредват и както навремето се учихме да работим с компютри и казвахме "какво е това", а пък сега не можем без тях, може би ще мине известно време, докато открием начин не просто да произвеждаме електрическа енергия и да я хвърляме по мрежата, а да я акумулираме и спестяваме много по-добре.

- В бизнеса с екоенергия като алтернатива на атомната енергия ли се възприемате?

- Не, разбира се, аз не съм против атомните централи. Но не бих се учудил, ако след 10 години с тези планове за развитие на атомната енергия се наложи да спираме мощности. Технологиите се развиват изключително бързо и мисля, че не е далеч моментът, в който хората ще имат възможност да се "спасяват" сами, т.е. сами да произвеждат електроенергията си и да са енергийно независими, дори и от държавата. Говоря не за големите градове, където това трудно ще се случи, а за останалата част от страната. Може би след време ще е далеч по-изгодно да направиш къщата си енергийно независима, отколкото да си купуваш ток от един голям производител, който трябва да търкаля електричеството си из цяла България, за да я докара до определеното място. Очаквам съвсем скоро този момент, на Запад вече са започнали да работят по тези въпроси. Така или иначе големите енергийни мощности ще останат, защото за индустрията е нужен голям производител на електрическа енергия.

- Тази година НЕК обяви намерение да инвестира във ветропаркове (около Крумовград - бел. ред.). Струва ли ви се редно държавата да се намесва като инвеститор в този сектор - така тя би вложила пари на данъкоплатците в по-скъпа, поне първоначално, енергия?

- Ще ви дам пример с АЕЦ "Козлодуй" - тя също бе направена навремето с парите на българските данъкоплатци. И сега АЕЦ ни продава евтина електрическа енергия. По същия начин държавата сега може да използва парите на данъкоплатците и да изгражда ветропаркове, но да продава тази енергия евтино.

Все пак НЕК е отделен търговски субект. Тя също има право да печели, нищо че е 100% държавна. Ами ако утре пуснат 5% от акциите на НЕК на борсата и те станат частна собственост, както е в много други държави, трябва ли да забраним на НЕК да инвестира и да печели? Въпросът е, че у нас тя все още е държавна, но няма да остане още много дълго държавна. Можете ли сега да забраните на Е.ОН, ЕВН или ЧЕЗ да изграждат ветрогенератори?

- Преди време обявихте, че никой от вашата Асоциация не прави и няма да прави паркове в зони от екомрежата Натура 2000. Как можете да го гарантирате?

- Това, което съм казвал, е, че членовете на нашата асоциация (защото има и инвеститори, които са извън нея) не инвестират в Натура и няма да приемем в асоциацията фирми, които го правят. Казах го и го повтарям най-отговорно: в България има достатъчно територия, където могат да се правят ветрогенератори, централи на биомаса и т.н. и не е нужно тези съоръжения да са в зона от екомрежата. Изключвам ветропарка на "Инос" и "Мицубиши на Калиакра", който беше заварено положение и проектът започна много преди мястото да се предложи за зона от Натура. Когато си купил една земя и си поръчал турбини, да ти кажат, че няма да правиш нищо тук, защото мястото е вече защитена зона, е нормално да не си съгласен. Въпросът е, че оттук нататък не би трябвало да се строят ветропаркове в Натура 2000.

Както знаете, еколози от БАН работят по екооценки на проекти в Натура 2000 и предлагат различни способи да се намали вредното им въздействие. Аз съм дълбоко учуден, защото задачата на Българската академия на науките би следвало да е да опазва биоразнообразието в България. И какво се оказва - неправителствените организации вдигат шум и настояват да се спазва законът, а правителствените се опитват да го нарушават.

- Всичко това в името на зеления имидж ли го казвате, за да нямате конфликти с екоорганизациите, или действително се ангажирате?

- Не го казвам заради зеления имидж. Още през 2003 г. с тогавашното ръководство на Българското дружество за защита на птиците обиколихме българското Черноморие, за да определим зоните, в които ветрогенераторите биха били опасни за миграцията на птиците. И още тогава стигнахме до споразумение за местата, които не са подходящи за турбини, и местата, където те могат да се допуснат. Говорим за няколко елементарни неща, които трябва да бъдат съобразени и няма да навредят особено на никой инвеститор. Казвам го не за да се правя на зелен. Ако някой член на Асоциацията реши да инвестира в екомрежата, ние просто можем да го натиснем и той да излезе, и да стане независим. Но голямата част от фирмите в Асоциацията, ние сме го дискутирали, са съгласни, че няма смисъл да се ходи в защитените зони. Ако някой тръгне да развива проект в такова място, аз съм първият, който ще го предложи за изключване от Асоциацията.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.