1. Начало
  2. Интервюта
  3. Институции
  4. Безвремие за Местните инициативни групи в България

Безвремие за Местните инициативни групи в България

Калоян Стойчев, председател на Националната асоциация на местните инициативни групи в България

Ще загубим ли близо 1 млрд. лв. финансиране по подхода ВОМР?

 - Г-н Стойчев, стартира новият програмен период на ОСП. Подходът Водено от общностите местно развитие има важна роля за развитието на малките населени места. Какви са вашите очаквания?

В изключително лош момент се намират МИГ-овете. Причините за това са две. Едната е, че много от тях не са приключили административно предишния програмен период 2014-2020 г. В момента една част от експертите остават без заплати и всички хора, които през последните 10 години са изградили капацитет и експертиза, в момента остават без работа и отиват на Бюрото по труда в най-добрия случай.

Другата причина е точно това забавяне - всъщност прием за нови стратегии още няма и никой не знае по каква причина или по-скоро широката общественост официално не е информирана. Чисто административно е известно между МИГ-овете и министерствата, но никой не припознава проблема и не иска да се занимава с него, за да може да се отвори един прием на проекти, който беше обещан за септември миналата 2023 г., да бъдат одобрени нови стратегии. Искам да отворя една скоба, че до момента са работили 64 МИГ-а с одобрени стратегии, а в този програмен период трябва да бъдат около 100 в зависимост от наличностите по бюджета, който е малко под 1 млрд. лв. Един сериозен финансов ресурс, който в момента е на път да бъде загубен. В момента има проекти, които още не са одобрени, има бюджети, които още не са изхарчени, има административни дейности, които още не са приключили.

Не твърдя, че всички МИГ-ове са перфектни, но главно проблемът идва от бавната обработка на проектите от ДФ „Земеделие“. Пари има със сигурност, по-скоро няма административна и политическа воля да се стартира, няма обвързаност.

Трябва да спомена, че МИГ-овете са многофондови, което означава, че проектите им са не само по ПРСР, но и по другите оперативни програми. Затова всички управляващи органи трябва да седнат на една маса и да се разберат по какъв начин тези МИГ-ове трябва да стартират и как ще работят през следващите години.

 - Как Местните инициативни групи посредничат между бенефициентите, МЗХ и ДФЗ?

Местната инициативна група е не само бенефициент по проект, тя е партньор на МЗХ и другите управляващи органи и тя от свое име договаря проекти. Работата на МИГ-вете в цяла Европа е много успешна и добра форма за разтоварване работата на администрацията. У нас е тъкмо обратното. Ако имате проект, който кандидатства през МИГ, първо преминавате през всички процедури -оценки, писма и т.н., след това отивате в ДФ „Земеделие“ и започвате наново. Тези проекти винаги са били неприоритетни, защото са по-малки. Може би трябва да се увеличи администрацията и затова в един момент един проект се проточва няколко години, преди да се подпише договор. Това е несериозно първо спрямо бенефициентите, второ към тези хора, които работят в МИГ.

 - Държавата демонстрира ли желание Местните инициативни групи да функционират добре?

Държавата дава все повече сигнали, че няма желание. По-скоро се наблюдава незаинтересованост и хаос.

 - Защо се неглижира работата на МИГ-овете?

Аз го отдавам на факта, че материята не е достатъчно популярна макар, че МИГ-овете работят от над 10 години у нас и изключително много хора са се възползвали от тях и като капацитет, и като проекти.

 - Поради тази причина не трябва ли МЗХ в своите рекламни кампании да включи и МИГ-овете, които да бъдат популяризирани?

Да, но аз не съм срещал такъв тип реклама, въпреки че по дефиниция МИГ-овете имат заложен бюджет за популяризиране на стратегиите си. Да, имаме страница в интернет, където качваме новини, интересни теми, свързани с тях, но трудно би могло един сайт цялостно да популяризира работата им и ползите от тях.

 - Каква е ролята на МИГ в малките населени места?

Един МИГ се сдружава на териториален принцип. Проектите са малки, но много интересни. Например, за малки пекарни, обществени перални, стоматологични кабинети. Ролята е, че като изготвят своята стратегия за управление, която обхваща програмен период, тя дефинира какви са нуждите на територията. Предимно нуждите са насочени към малки инфраструктурни проекти и малки бизнес проекти, които допринасят за добруването на хората на място. В много села няма зъболекарски кабинети, комунални услуги, именно това е идеята на местната инициатива да помогне те да бъдат създадени. Също така МИГ-овете защитават местната идентичност -подкрепят провеждането на фестивали, традиционни срещи, запазване и популяризиране на традиционни продукти и обичаи. С една дума - да подпомагат културния и икономически живот в по-малки мащаби.

 - На какъв етап са в момента МИГ-овете?

МИГ-овете в момента са на етап готови стратегии. Предишния програмен период мярката, според която функционираха, беше 19.1 и тя беше за подготвителни дейности. МИГ-овете получиха едни пари да напишат своите стратегии и да проучат териториите, за да знаят през следващия програмен период на какви проекти трябва да залагат, какви нужди има населението, каква е социалната му структура. В края на миналата 2023 г. тази мярка приключи и се разплати. Беше много странно, защото указания за мерки имаше единствено по Програма „Развитие на човешките ресурси“, имаше полуофициални указания от МЗХ как трябва да изглеждат стратегиите. При разплатена програма, изготвени стратегии и извършени анализи сега, ако се приеме ново постановление или нови указания, тези стратегии сигурно ще трябва да се преправят. Защото всички мерки, които са вътре, са написани на база документи без ясни указания. Така че тези стратегии в момента ги има, но със сигурност няма да бъдат актуални. Но, хората там са експерти, професионалисти и ако бъдат изкарани указания в най-кратки срокове, със сигурност ще се справят. МИГ-овете най-скоро трябва да подпишат договори за изпълнение на стратегиите. Това трябваше да се случи през декември месец миналата година.

 - Имате ли опасения, че заделените за МИГ-овете средства ще бъдат изгубени?

Опасявам се този близо милиард да не отиде по предназначение, МИГ-овете да престанат да функционират и парите да бъдат пренасочени към бюджета или друго направление.

 

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.