1. Начало
  2. Интервюта
  3. Наука и образование
  4. Доц. д-р Добри Ярков: Няма друг факултет и университет в България, който да е получил такава висока оценка и такава акредитация на европейско ниво

Доц. д-р Добри Ярков: Няма друг факултет и университет в България, който да е получил такава висока оценка и такава акредитация на европейско ниво

Ветеринарномедицинските специалисти излизат със същото ниво на диплома, както тези в останалите европейски страни, казва ректорът на Тракийския университет - Стара Загора

Доц. Ярков, бихте ли разказали за поредния голям успех на Тракийския университет в гр. Стара Загора? Наскоро той влезе в Европейската шампионска лига на ветеринарните лекари. Как се случи това и през какъв път минахте да получите този документ?

Аз благодаря за възможността да информирам обществеността, че Тракийският университет е вече на такова високо ниво, че Ветеринарномедицинският факултет получи пълна европейска акредитация. Това се случи на 8 юни 2022 г. в Цюрих. Европейската акредитационна комисия даде акредитация на Ветеринарномедицинския факултет до май 2026 година.

Този резултат се дължи на нашите усилия през последните години да укрепим Факултета, да подобрим образователната и научната му инфраструктура, както и материалната база. Да осигурим добри условия за обучение и практика на студентите и успяхме да инициираме промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

От една година вече функционира Университетската ветеринарна болница, в която нашите студенти имат възможност значително да си подобрят практическата подготовка. Всичко това беше оценено от акредитационния екип, който беше изпратен да провери състоянието на Ветеринарномедицинския факултет. Докладът беше без нито една забележка и това може би се случва за първи път в Европейската акредитационна комисия. Докладчиците проверяващи да нямат нито една забележка.

Какво на практика означава тази акредитация?

сертификат акредитация Тракийски университет

Тя е едно голямо признание и нашите студенти, които завършват Факултета, са със същото ниво на диплома както в Лондон, Единбург, Мюнхен, Хановер, Леон, така че това е голямо постижение. Няма друг факултет и университет в България, който да е получил такава висока оценка и такава акредитация на европейско ниво. Оттук нататък още ще надграждаме и до 2026 година трябва да бъдем готови за следващата визита на Европейската акредитационна комисия.

По какви научни програми работите и как иновациите могат да бъдат приложени в практиката?

Тракийският университет е водещ в две направления. Ветеринарна медицина и животновъдство. Той е лидер в България и той трябва да проведе процеса на дигитализация най-вече в целия аграрен сектор. Имаме шанса да работим по две национални научни програми. По едната сме лидер - „Интелигентно животновъдство”. Работим и по Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство”, благодарение на която ще издигнем нивото на аграрния сектор.

В тази връзка искам да подчертая, че сме стартирали създаването на Академичен технологичен комплекс, който да може да изгради демонстрационни центрове. Това са мини производствени мощности, които фермерите могат да видят и след това те да бъдат трансферирани в реалния сектор.

Няма друга структура, която може да направи тази промяна, защото нашето предимство е, че не само можем да водим научно-развойна и иновативна дейност, но можем да подготвим кадрите, които ще работят с тези роботизирани системи за доене, за почистване, за хранене на животните, за следене на техния здравен статус, за следене тревостоя по пасищата и т.н.

По тази Национална научна програма работим във всички области на животновъдството. Имаме няколко патента в тази сфера. Чрез нашия център по трансфер на знания ще можем да трансферираме иновациите заедно с обучените хора, нашите студенти, които ще работят с новите технологии. Убеден съм, че в следващите 4-5 години Тракийският университет ще бъде едно привлекателно място не само за студентите, но и за целия аграрен бизнес.

През последните години усилията Ви са насочени и в посока разкриване на нови специалности. Каква е Вашата идея? Свързано ли е с мотото на Вашия мандат „Тракийският университет - университет на бъдещето“?

През последните две години и половина сме разкрили 30 нови специалности, като всички те са решавани в комуникация с бизнеса, защото се вслушваме в това от какви специалисти има нужда на пазара на труда. В тази връзка от тази година стартира обучението по информационни технологии, софтуерно инженерство и компютърни науки, за които имаме държавна поръчка. Държавата ни се довери и ни дава 90 места за софтуерно инженерство и информационни технологии и 25 места за компютърни науки и комукационна техника.

Така че, успоредно с научно-развойната дейност, която развиваме в областта на дигитализацията на аграрния сектор, ние стартираме обучение по софтуерно инженерство и информационни технологии, така че да подготвяме специалисти, които да могат да работят с тези нови роботизирани системи за управление на процесите в животновъдството и растениевъдството.

Очакваме през следващите 4-5 години да има стотици млади хора, които ще работят в сектора и ще преобразят целия икономически живот не само в област Стара Загора, но и в цяла България.

Едно от звената, което коренно се промени, е, че Учебно-опитното стопанство се превърна в Академичен технологичен комплекс. Гласувахте доверие на млад човек и там промяната е свързана както с техниката, така и с животните. Може ли да разкажете за подобренията?

От месец януари ние преобразувахме Учебно-опитното ни стопанство на Академичен технологичен комплекс, който фактически е база за създаването на Аграрен високотехнологичен парк в Стара Загора.

животни Тракийски университет

Започнахме да работим по няколко направления. Първо, по линия на генетичния прогрес – внесохме нова генетика за мляко и за месо от чужбина. Започнахме високотехнологични методи за възпроизводство чрез ембриотрансфер, сексиране на семенна течност, с цел подобряване на генофонда на съществуващите животни. Увеличихме броя на животните и те вече са над 800. Внесохме генетика и в областта на коневъдството. От Германия закупихме два висококласни жребеца. Единият е Холщайнер, другият от породата Олденбург. Така че, за подобряване на генетичния прогрес работим във всички направления и второ – работим по обновяването на машинно-тракторния парк. Закупихме нови машини, които са много високопроизводителни и които ги използваме и за обучение на нашите студенти.

Идеята е, също така, да се създадат демонстрационни центрове, демо модели в областта на технологиите, в областта на преработката, например на млякото. Ние вече произвеждаме сирене, кашкавал, различни млечни продукти, но стигаме до управление на ресурсите и финансите и до преработка на оборския тор в състояние, в което той може да бъде използван за наторяване на почвата.

нова агротехника тракийски университет

Предстои да закупим и да пуснем в действие роботите за доене на кравите, роботите за почистване и за хранене. Този модел ще използваме за обучение на нашите студенти, но и фермерите от цяла България да ги видят как работят. Да се запознаят с тях и ако преценят, че това е подходящо за техните ферми, ние можем да им съдействаме с консултански услуги, с изпращане на студенти за стажуване при тях, които по-нататък ще продължат работа в тези ферми. В момента имаме невероятния шанс този Академичен технологичен комплекс да бъде един модел за цяла България, а защо не и за Балканите.

Какво е Вашето послание към бъдещите кандидат- студенти. Защо да изберат Тракийския университет?

Може би Тракийският университет е единственият университет, който започва да работи за кариерното развитие на студентите още с техния старт на обучение.

Тоест, ние обучаваме студентите не само теоретически, но и наблягаме много върху тяхната практическа подготовка и още като студенти им осигуряваме връзка с бизнеса. Те имат възможност да работят още като студенти в реалния бизнес и Тракийският университет ги подпомага в намирането на работа и тяхното кариерно развитие. Така че, когато те завършат, да имат възможност да избират своите работодатели, така и работодателите да имат възможност да правят избор на специалисти.

Убеден съм, че когато те завършат нашия университет още повече ще се гордеят, че са учили тук, защото Университетът е университет на бъдещето, който кове кадри за много сектори на икономиката и с най-висока експертиза в областта на стратегията „От фермата до трапезата”.

И накрая, няма как да не кажа, че за да я има България, за да се развива, за да гледаме в бъдещето, младите хора трябва да остават в България. Тук да завършат образованието си, да създадат семейства, да си купят жилище, да отгледат децата си и тук да се реализират.

Моят призив към бъдещите кандидат-студенти е да изберат България. Да изберат Тракийския университет и да знаят, че няма по-хубаво място от България.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.