1. Начало
  2. Интервюта
  3. Пчеларство
  4. Надежда Панчева: Избираме най-доброто, когато създаваме рецептура за допълващо хранене на пчелни колонии

Надежда Панчева: Избираме най-доброто, когато създаваме рецептура за допълващо хранене на пчелни колонии

Основателите на Сердика Фарма Ринг АД: инж. Симеон Христов, Надежда Панчева и д-р Марина Загорова


За екологичното допълващо хранене с HI, BEES® и използването на витаминизирани таблетки разказва собственикът на Сердика Фарма Ринг АД

- Пчеларството е традиционна за страната ни дейност. Знаем за огромното значение на пчелите, като опрашители, и съответно – за качествата на меда и пчелните продукти. У нас силно се развива както професионалното, така и хоби пчеларството. Всички пчелари са обединени от една идея – здрави пчели и качествени пчелни продукти. Връзката между тях е пряка. Затова те се нуждаят от качествени и изпитани продукти. Разкажете за нашите пчелари – от каква храна и витамини се нуждаят пчелите, за да бъдат здрави?

 Като работим за пчелите – работим за природата.

За нас е важно отношението към нещата. Именно то определя качеството на резултата. За нас пчелите и пчелните продукти са дар за здраве. Не правим компромис с това. Избираме най-доброто, когато създаваме рецептура за допълващо хранене на пчелни колонии: използваме естествени суровини – продукти от природата. Така предоставяме алтернатива на пчеларите – да изберат екологично допълващо хранене с HI, BEES®. Едновременно с това им даваме и алтернатива: да допълнят с необходимите за пчелното семейство витамини, като прибавят разработените от нас като допълващ фураж витаминизирани таблетки HI, BEES® с незаменими микронутриенти – витамин В2, В5, В12, E и С, като прилагането им зависи от преценката за състоянието на пчелното семейство.

При подбор на съставните компоненти на формулите за допълващо хранене HI, BEES®и за витаминните таблетки, са вложени принципи, взети от пчеларските практики, които са се наложили през годините, съобразени с общите и специфичните изисквания на приложимото законодателство и не на последно място – научни постановки, които стоят в основата на експерименталната работа. Това е подходът за постигане на желания резултат.

витамини

Така разбираме отговорността си. Откровено казано, спазването на тези принципи невинаги предпоставя прости решения. По-скоро сме приели това предизвикателство. В очите на потребителите нашите усилия не трябва да се виждат – както балерината изглежда изящно и зад елегантността не се забелязва усилието и подготвителната работа.

витамини

- Тук да направим връзка с Вашата компания – Сердика Фарма Ринг. Една относително нова компания за българския пазар, но експертизата, която стои зад нея, можем да свържем с Вашия професионален опит. Бихте ли разказали?

Компанията е създадена от колеги, приятели и съмишленици. Ние сме трима – аз (Надежда Панчева), Симеон Христов и Марина Загорова.

През 90-те години д-р Иван Панчев /моят баща/ и негов колега създадоха фирма за производство на ветеринарни продукти за пчели, на която аз повече от 20 години бях управител. Със смъртта на татко, се наложи да се разделим със бившия му съдружник и създадохме нашето ново дете „Сердика Фарма Ринг“ АД.  Мога да кажа че имам опит в разнообразни сфери – от това какво търси клиента, как да се разработи нов продукт, да се изпита за ефективност, как да се произведе, до това как да се позиционира на пазара, така че клиентът да е намерил желаното от него. Всичко това се извършва в екип, а на мен лично ми е доставяло най-голямо удоволствие работата в екип с разнообразните и понякога противоположни мнения и как от всичко това да отсееш и оставиш полезното.

Нашият млад, много знаеш и амбициозен изпълнителен директор, Симеон Христов е започнал своят професионален път като мой служител в първата ми фирма. Пред очите ми  израсна като специалист в областта на разработването и производството на ветеринарни лекарствени продукти. Завършил е индустриална химия с преподаване на френски език. През годините е участвал в различни стопански инициативи, като е развил успешна консултантска практика в сферата на системите за управление на качеството – добри производствени, хигиенни и документални практики.

Преди години, в Радомир – Завод за ветеринарни препарати и метален амбалаж, д-р Загорова е работила като началник цех в производство на ВЛП и премикси/фуражи; в НИХФИ – София, биологична секция – изпитване на съединения, продукти на насочен синтез, които имат определена фармакологична активност – аналгетици от морфинов тип. След това в Национална ветеринарномедицинска служба (НВМС), впоследствие в Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните – София, като правоприемник на НВМС, в Министерство на земеделието, в Център за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието. Има опит във фармацевтично производство, законодателство „ВЛП“ и „Фуражи“, Оценка на риска по хранителната верига.

 - Вашите впечатления – достатъчно информирани ли са българските пчелари какво хранене и какви грижи за здравето на пчелите да полагат, Вие правите ли консултации? Вашите съвети към тях?

Информирани са тези, които се интересуват.

Пчеларите са четяща, пишеща и многоцветна „гилдия“. Това, което обединява хората в този бранш, е интелигентността – да надхитриш изтънчените механизми, които работят в колонията, без да нарушиш равновесието, деликатно да подпомогнеш пчелите в подходящия момент, е изкуство. Въпреки че пчелите са били обект на изучаване стотици години, изненади не липсват, пъзелът на живота им постоянно се допълва. Това прави хората по-смирени – неслучайно, когато става дума за перфектна организация, първата мисъл е „пчелната колония“, като пример за отдаденост и прецизност…

Всеки пчелар си е създал мнение по въпросите, които го вълнуват. И все пак, винаги може да научи нещо – от книга, списание или медия.

Езикът на пчелите трябва да се разбира – когато са добре нахранени наесен и презимуването им е осигурено, те имат достатъчен запас от мед, а пролетно подхранване е необходимо, когато климатичните условия са неблагоприятни – студено, влажно и ветровито време.

За нашите продукти можем да дадем подробности за прилагане. Всеки е добре дошъл, за да обсъдим конкретна ситуация, но в основни линии принципите на прилагане са описани в приложените към продуктите листовки. Който има желание да се информира, продуктите са на пазара – всеки има достъп до тях.

Моето послание е да се прилагат само изпитани средства, с ясен произход, доказано качество и безопасност – така се избягват неочаквани и неблагоприятни реакции от страна на пчелите. „Каквото сложите на „вход“, това и ще получите като резултат!“ Когато не вложите на „вход“ качествени продукти, няма как на „изход“ да очаквате да получите високо качество на крайния продукт.

 - Представете гамата от храни за пчели, която произвеждате.

храни за пчели3

Разработената допълваща храна/фураж за пчели е необходима, когато са налице неблагоприятни климатични условия и пашата е недостатъчна – това се случва обикновено напролет и наесен, но може да се каже – когато се препоръчва течно хранене. Прилагането й е препоръчително, когато в пчелното семейство нивото на опаразитеност с вароа е контролирано. Съставена е от течен компонент, който наподобява състава на нектара и твърд компонент (за смесване), който е протеиновата част от храната и наподобява полена. В комбинацията са представени всички необходими вещества: въглехидрати – от инвертирана захар, мазнини – етерични растителни мазнини, и белтъчини – пречистени растителни протеини с естествено съдържание на макронутриенти, витамини и аминокиселини, които са част от декларирания състав на продукта. Продуктът е съставен от естествени суровини.

храни за пчели

 - Трябва ли пчелите да се хранят през пролетта?

Трябва да се спре храненето на пчелите още преди да се сложат магазините – в противен случай те ще вкарат там захарен сироп или инвертна захар и така ще „фалшифицират“ меда. При течно хранене има тънкости. Примерно, направени са наблюдения, които показват, че когато захарният сироп / храната са студени (под 15оС), пчелите не се възползват от тях – сиропът ги привлича, когато не е студен.

При липса на достатъчно нектар, въглехидратно подхранване е необходимо. Когато в природата поленът е в достатъчно количество, дохранване не се налага. Белтъчно подхранване е необходимо, когато предстои отглеждане на майка или събиране на нуклеус, интензивно роене и предоставяне на услуги по опрашване – обикновено търговски дейности, които изискват много силни пчелни популации още в началото на пролетта. Когато времето през пролетта се задържи студено, ветровито и влажно, растителността „закъснява“. След дълга зима е малко вероятно кошерът да има достатъчен запас от храна. Щом забележим, че пчелите не излитат, няма как да съберат нектар или полен, трябва да ги подхраним.

храни за пчели2

 - А да се хранят ли наесен?

Подхранването наесен е критично важно за оцеляване на пчелите до пролетта. Основно това се налага, тъй като поддържането на клъстерната температура и топлина в кълбото изисква интензивни мускулни движения, а това е свързано с разход на огромно количество енергия.

Пчелите работнички трябва да транспортират, консервират и затворят сиропа, за да го съхраняват за зимата. Ако броят на пчелите е голям, те могат да направят това доста бързо. Храненето трябва да приключи преди температурата да падне под 10°C (това е точката, в която пчелите спират да летят). При умерен климат магазините може да останат чак до средата на септември, в зависимост от сезонните фактори – температура, влага и вятър, като от значение е и наличието или липсата на сезонна цъфтяща растителност. Азбучна истина е, че колониите следва да бъдат напълно захранени до средата на октомври – по-рано винаги е по-безопасно.

Забележка: захранването не трябва да започва, докато съседните пчелари не отстранят магазините, за да се избегне „фалшификация“ на меда.

храна за пчели

 - А когато колонията все пак има някакво количество запас от мед, пак ли е необходимо пчелите да бъдат хранени?

 Да! Дори семейството да е събрало известно количество зимни запаси, пчелите имат нужда от повече, отколкото си мислим. Това подхранване е застраховка, че пчелите ще презимуват.

 - С какво да бъдат хранени?

Наесен пчелите имат нужда от по-гъст захарен сироп – с по-малко съдържание на вода. Необходимо е сиропът да е със 70% съдържание на захароза (2:1). През есента пчелите се нуждаят от по-гъст захарен сироп, с по-ниско съдържание на влага. Това е важно, тъй като пчелите ще могат бързо да го преобразуват във вид, годен за съхранение. Ако съхраняваният сироп има твърде високо съдържание на влага, може да причини храносмилателни разстройства. Те са честа причина за смърт на колониите през зимата. Захарният сироп е лесно да се направи у дома. Прибавянето на HI, BEES трябва да става при спазване на препоръките и според упътването на производителя®.

 - Колко храна да им дадем?

Всяка колония трябва да получи поне 15 литра или 4 галона захарен сироп. Разбира се, можете да им дадете повече от това, ако продължават да го „свалят“. Колония с една камера за разплод трябва да тежи 30-40 kg през зимата. Колония с двойна камера за разплод трябва тежи 45-50 kg. Не е нужно да претегляте кошерите – просто поставете едната си ръка под долната дъска и повдигнете кошера от едната страна. Кошер, който е готов за зимата, трябва се чувства много тежък и труден за повдигане.

 - Как?

Може да използвате всеки от методите за хранене, препоръчани за пролетта, както и през есента.

Наесен обикновено полен не е необходим, освен когато има недостиг. Като протеинова храна, заместителите на полен са критични при „производство“ на пило. Доколкото производството на пило прекъсва през зимните месеци, полен не е необходим. Освен това, недокоснатите пити (или някакъв друг вид подхранване) са привлекателни за вредители (восъчен молец) и не е изключено да нападнат кошера.

Пчелите предпочитат сироп пред питка! Даже понякога пчелите изхвърлят на парченца питката, вместо да я вземат. Наесен „сухо“ хранене не е подходящо за слаби или гладуващи семейства! Пчелите ще имат нужда от вода, но нямат сила да я съберат от околността. Сухата захар ще остане неизядена и пчелите ще продължават да гладуват. Фондан може да се даде при екстремни условия – когато зимата не е завършила или в ранна пролет, но се слага директно върху рамките, за да е лесно достъпна за пчелите.

Не трябва да се допускат условия, които да доведат до „кражби“ - тогава много лесно се разпространяват инфекциите.

  - Каква научна и развойна дейност стои зад тези продукти?

Важно е да се мисли извън клишетата, но невинаги е нужно да преоткриваме колелото. Хиляди екипи от учени са работили и продължават да правят опити, свързани със здравето на пчелите и начините на предпазването им от вредни въздействия или средства за преодоляване на състояния, било то причинени от природни явления или поради небрежност от страна на хората. Във всяка дейност има стандарти – писани и неписани. Добросъвестното прилагане на системен подход за прилагане на практически опит, статистически методи, оценка на риска, моделиране и научните познания, в комбинация, предоставят огромно поле за развитие.

 - Разкажете как е организирано производството – къде се намира производствената ви база, с какво оборудване разполага, какъв е капацитетът й?

Производствената ни база се намира в Радомир, макар дружеството да е регистрирано с адрес за кореспонденция в София. Две причини ни доведоха в Радомир – това, че тук хората познават това производство, с което се заехме, и поради това, че се помещаваме на етаж с площ 1500 m2 в сграда на площадка № 2 на „ВЕТПРОМ“ – предприятие, което измести производството си на ветеринарни лекарствени продукти от площадка 2 на друг обект в града. Ние наследихме традиция. Поставили сме си за цел да не излизаме от добрия стандарт за работа, в каквато и да е от областите, в които работим.

С оглед да изключим до максимално възможна степен човешка грешка, сме осигурили автоматизирана система, чрез която извършваме производствата. Това ни дава сигурност, че качеството и безопасността на продуктите, които произвеждаме, отговарят на дори по-висок стандарт от изискванията.

Една от машините се състои от три съда, изработени от стомана, предназначена за фармацевтично производство, което отговаря на най-високия стандарт. Единият съд е предназначен за хомогенизиране във водна фаза, втори – за маслена фаза и трети (основен) съд – за окончателно смесване на маслена и водна фаза. Температура, положително и отрицателно налягане, брой обороти и други съществени параметри се контролират постоянно за всеки процес. Дозирането става с везни с необходимата точност, според количеството на съставките.

Разполагаме с машина за прецизно разливане (опаковане) на течности, с оглед минимален досег на хора до продукта. Разполагаме с таблетна машина с възможност за прецизни настройки, миксер за смесване на твърди компоненти.

Също така - и с лабораторно оборудване, за целите на разработване на нови продукти във фирмата.

Капацитетът на оборудването е голям и засега, като „нови“ и непознати на пазара, не сме го запълнили, но сме решени да работим и да се наложим през следващите месеци и години.

 - Вие предлагате и решения за лечение на пчели? Какви са те?

Засега сме проучили тази материя, определено имаме конкретни намерения, но продуктите все още не се произвеждат. Както и при останалите продукти, стремежът ни е да не излизаме от естествените материали – суровини за производство – екстракти, етерични масла и носители, които са лесни за работа и рециклиране.

 - А сега от пчелите към ЕПЖ – какво предлагате в тази област?

Напът сме да внедрим в производство интраутеринни пенообразуващи компрети за едри преживни, кобили, овце, свине и кози. Целта на разработването им е животновъдството да разполага с български продукти, които да запазят репродуктивните качества на животните, когато възникнат възпалителни процеси и усложнения след раждане. Те са средство, което преди години се употребяваше повсеместно – това знаят ветеринарните лекари, които са работили на терен преди 2-3 десетилетия. Разликата с тогава е, че правим формата, в която ще предлагаме продуктите, удобна за прецизно дозиране и апликация.

  - А за домашните любимци?

Шампоани – широк спектър със състав, който дава възможност за избор, също така - продукти за устна хигиена, за очи и хигиена на уши, за предпазване на лапичките на кучета и котки, продукти, подходящи като репеленти за кърлежи и други външни паразити. Разнообразието е получено поради различно съдържание на етерични масла – използвани поотделно или като комбинации. Маслата са подбрани така, че да притежават освен качеството да подпомагат определен ефект, и да са взети в безопасни концентрации и съотношения.

  - Как виждате бъдещето на Вашата компания? Ще разширявате ли асортимента от продукти?

Стремежът ни е да се придържаме към природни продукти и техни комбинации. Природата е достатъчно замърсена и ние искаме да намалим отпечатъка, който човечеството налага върху планетата, като в същото време държим високо стандарта за качество и ефикасност на всеки продукт, който предлагаме или ще предложим на пазара.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.