1. Начало
  2. Интервюта
  3. Растениевъдство
  4. Жечко Андрейнски: Поздравявам всички мои колеги, че устояваме на тежките условия, при които работим

Жечко Андрейнски: Поздравявам всички мои колеги, че устояваме на тежките условия, при които работим

Снимка:

Моите усилия са насочени към получаване на качествена продукция, казва председателят на Видинския съюз на зърнопроизводителите

 

Каква беше 2022 година за Вас в професионален план?

2022 година беше изключително тежка по обективни причини. Смятам, че успяхме да се справим до голяма степен. Направихме това, което зависеше от нас. Остана другото, на което ние не можем да влияем. Резултатите за всеки един от нас са различни. Така че, всяка година си прилича по нещо и се различава от предишната. За нас тази година беше надграждане на предходната и се надявам 2023 г. година да бъде по-добра.

Има редица трудности по отношение цената на зърното. Как рефлектира това върху бизнеса?

Аз лично няма да се оплаквам от цените на зърното, тъй като то е борсова стока. Затова моите усилия са насочени към получаване на качествена продукция. Продажба в срокове, в които мога да реализирам максимално по-добра печалба и използване на най-добрите технологии, които да доведат до най-добри резултати.

Вие диверсифицирахте производството си през последните си няколко години. Работите и в секторите Животновъдство и Лозарство. Достатъчно ли е подпомагането на сектор Животновъдство?

Животновъдството е много специфичен и трудоемък отрасъл. Няма работна ръка. Резултатите при него са много по-бавни, по-ниски и трябва да се гледа в перспектива, но съчетано с растениевъдството, аз мисля, че единият и другият отрасъл се допълват и това дава възможност да се прилагат технологии и да се отглеждат култури, които позволяват да бъдат финансирани, както по Първи стълб, така и с проекти по Втори стълб.

Подпомагането за животновъдството достатъчно ли е?

Подпомагането през тази година, според мен, е крайно недостатъчно, тъй като отглеждането на животни е свързано с използването на много концентриран фураж, а реализацията на готовата продукция особено през тази година беше на сравнително ниски цени. По принцип разходите, които ние влагаме в животновъдството, са по-големи от приходите. Според мен, подпомагането трябва да бъде диференцирано и да се погледне реално на специфичните нужди и съответно да бъдат коригирани ставките и субсидиите да се получават в по-ранен период.

Доколко основателни са опасенията на Вашите колеги, че много ферми ще затворят?

В момента някои ферми реално прекратяват дейността си, така че, тази година и следващата ще бъдат много по-трудни за животновъдството, отколкото в другите сектори.

Например, в овцевъдството, с което се занимавам аз, ще Ви посоча един проблем - ние няма къде да си продаваме вълната. Аз ежегодно изхвърлям между два и три тона вълна, които не мога да реализирам в България. Просто няма кой да изкупува вълна. Стрижбата струва 5-6 лева на овца. Вълната я съхраняваме година-две и след това я изхвърляме.

Това е ценен ресурс.

Абсолютно. Това е продукция. Аз твърдя, че вълната, която добивам, е качествена, тъй като животните не излизат на паша и вълната е чиста.

Няма преработвателно предприятие. Всичко е затворено.

Абсолютно.

Вие някога поставяли ли сте този проблем?

Това е сериозен проблем и той трябва да бъде поставен на по-високо ниво. Ние не можем да вземем решение, тъй като то е свързано със създаване на предприятие, което да обработва произведената продукция.

овце видин

Имате ли европейски инвестиции?

Аз имам проект по подмярка 4.1 и за съжаление са ми отнели преференциалните точки за животновъдство по неизвестни причини. Не знам защо, но всички инвестиции в този проект са насочени към подобряване условията и работата във фермата.

Кажете с какви чувства се връщате назад в годините? Помните ли, когато решихте за първи път да се занимавате със земеделие?

Аз по образование съм агроном и привличането ми към земеделието е било доста отдавна. Стартирах преди двайсет и няколко години. Времената бяха по-различни, но сега синът ми, който завърши агрономство, и той участва в бизнеса.

Кога беше по-трудно. Тогава или сега?

При, нас, земеделците няма лесно. Трудности винаги има. Затова казвам, че ние се стремим да решаваме проблемите сами. Там, където не можем сами, се кооперираме, създаваме сдружения, създаваме организации, които да ни представят на по-високо ниво и да поставят нашите проблеми в МЗм.

Какво очаквате да се промени през 2023 година?

Надявам се да се разработят правилно мерките, които ще бъдат приложени в земеделието. Тези пари, които ще се вложат, да дадат стабилност на хората, които се занимават със земеделие.

Споделяте ли зелените амбиции на Европа?

По принцип, да. Те са хубави, но смятам, че на този етап те едва ли са напълно приложими, тъй като виждаме, че светът върви към увеличаване на населението, а площите, предназначени за производство, непрекъснато намаляват. Освен това, промените в климата също създават допълнителни проблеми на всички земеделски производители. Осигуряването на прехраната на населението, според мен, е първа грижа и едновременно с това трябва да се стремим да запазим почвеното плодородие.

Как ще стане?

С прилагане на нови технологии, щадящи почвата, и максимално използване на произведената продукция, а не да се разхищава. В момента всеки един от нас се стреми с минимални обработки, с минимални препарати и торове да произведе качествена продукция и с по-ниска себестойност. Много по-важно е да произвеждаме продукция с висока принадена стойност.

А препаратите за растителна защита - как ще бъде намалена употребата им?

Аз смятам, че българските земеделци сме на дъното на класацията по използваните препарати и това редуциране, което Европа иска, според мен е като добро пожелание с цел да се спази зелената политика на ЕС. Защитата на растенията е много важна, защото неизползването на препарати води до намаляване на добивите.

Какво си пожелавате в личен план през 2023 година? Какво пожелавате на Вашите колеги?

Аз искам да поздравя всички мои колеги, че устояваме на тежките условия, при които работим. Пожелавам им да са здрави. Да правят това, което могат най-добре.

 

 

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.