1. Начало
  2. Новини
  3. Аквакултури
  4. Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. беше официално изпратена на Европейската комисия

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. беше официално изпратена на Европейската комисия

Общият бюджет на ПМДРА 2021 – 2027 г. е 115 298 345 млн. евро

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. (ПМДРА 2021 – 2027 г.) бе официално изпратена на Европейската комисия чрез Системата за управление на средства SFC 2021. Това се случи след проведени две обществени обсъждания със заинтересованите страни и 9 заседания на Тематичната работна група за разработване на програмата. По Програмата се проведоха и обществените консултации, като преди изпращането беше официално одобрена и от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, и от Министерския съвет.

Комисията може да направи коментари в срок от 3 месеца от датата на представяне на програмата и да я одобри не по-късно от 5 месеца след датата на първото ѝ представяне.

Общият бюджет на ПМДРА 2021 – 2027 г. е 115 298 345 млн. евро или 225 500 504 млн. лева безвъзмездна финансова помощ, като разпределеният финансов ресурс от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EФМДРА) е в размер на 84 944 698 млн. евро или 70% от общия бюджет, а националното съфинансиране е 30 353 646 млн. евро или 30% от бюджета на Програмата.

С финансовата подкрепа по ПМДРА 2021 – 2027 г. ще се постигне развитие на един по-конкурентоспособен, по-устойчив, по-модерен сектор „Рибарство“ чрез укрепване на икономически, социално и екологично устойчиви риболовни дейности, производство на аквакултури и преработка на продукти от риболов и аквакултури. За постигане на тази цел предприятията ще бъдат подпомогнати за инвестиции в повишаване на енергийната ефективност, дигитализация и диверсификация на производството. През програмен период 2021 – 2027 г. фокусът ще бъде насочен и към насърчаване на адаптирането на риболовния капацитет, осъществяване на ефективен контрол и правоприлагане в областта на рибарството, включително борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Част от финансовият ресурс ще бъде използван за повишаване качеството на събиране на надеждни данни, с цел вземане на решения, основани на знанието. Друг основен акцент по ПМДРА 2021 – 2027 г. е защитата и възстановяването на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми. По програмата ще се подпомагат и инвестиции в устойчива синя икономика в крайбрежните и вътрешните райони, както и ще се насърчава развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури. Важен аспект от прилагането на ПМДРА 2021 – 2027 г. е и повишаване на знанията за морската среда и разширяване на морското наблюдение.

Изпълнението на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. ще допринесе за прилагането на Общата политика в областта на рибарството, както и на Морската политика на Европейския съюз.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.