1. Начало
  2. Новини
  3. Биологично земеделие
  4. Проектът OrganicAdviceNetwork поставя началото на първата европейска мрежа от консултанти по биологично земеделие

Проектът OrganicAdviceNetwork поставя началото на първата европейска мрежа от консултанти по биологично земеделие

В рамките на проекта ще бъдат организирани 30 посещения в пет географски зони, 20 посещения в секторите на полските култури и преживните животни и 10 посещения в секторите на зеленчуците, плодовете и лозарството

През април 2024 г. проектът OrganicAdviceNetwork, финансиран от Европейската комисия и Швейцарския държавен секретариат за образование, научни изследвания и иновации, събра 18 партньори от различни европейски държави в Брюксел, в офиса на IFOAM Organics Europe, на тридневно събитие за планиране на първите стъпки на тази общоевропейска инициатива.

Съобразен с целта на ЕС за постигане на 25% биологични земеделски площи до 2030 г., като част от стратегията „От фермата до трапезата“, проектът е насочен към спешната нужда от квалифицирани консултанти в областта на биологичното земеделие. Основната му цел е да създаде и активизира мрежа от консултанти по биологично земеделие в 27-те държави – членки на ЕС, и в 7 други европейски държави.

Срещата даде възможност на партньорите по проекта да обменят опит, да открият разнообразието от консултантски услуги в областта на биологичното земеделие и да поемат отговорност за мисията на проекта.

През първия ден на началната среща Наталия Бжезина, служител по политиките в Европейската комисия, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, и Селин Шоке, Отговорник за проектите в Изпълнителната агенция за научни изследвания, приветстваха сърдечно партньорите в консорциума. Те изтъкнаха ангажимента на Европейския съюз в подкрепа на научните изследвания и иновациите и подчертаха важната роля на проекта OrganicAdviceNetwork за постигане на целите на ЕС чрез укрепване на консултантските услуги в областта на биологичното производство.

IFOAM Organics Europe очерта предстоящите стъпки за създаване и активизиране на общоевропейска мрежа от консултанти и консултантски услуги за биологичния сектор.

В рамките на проекта ще бъдат организирани 30 посещения в пет географски зони, 20 посещения в секторите на полските култури и преживните животни и 10 посещения в секторите на зеленчуците, плодовете и лозарството. Предвижда се по-нататъшно активизиране на мрежата чрез дейности за непрекъснат обмен на знания. Те включват също така обучение за придобиване на меки умения и онлайн модули за обучение, обхващащи различни селскостопански теми, с цел подпомагане на нови и опитни консултанти по биологично земеделие. Специално внимание ще бъде обърнато на конвенционалните консултанти и на младите висшисти, желаещи да придобият умения в областта на биологичното консултиране.

Проектът също така ще идентифицира и популяризира успешни бизнес модели за структуриране и финансиране на консултантски услуги в областта на биологичното земеделие чрез „Конкурс за консултации в областта на биологичното земеделие“.

През последните два дни акцентът беше поставен върху идентифицирането на ефективни инструменти за обмен на знания, преодоляването на основните пропуски в знанията на съветниците и разработването на стратегии за набиране на съветници за дейностите по проекта. Участниците обсъдиха как най-добре да комуникират и разпространяват резултатите от проекта сред участниците в AKIS, както в рамките на биологичната общност, така и извън нея, а също и как да създадат синергии с други проекти, инициативи и политици на ЕС.

Учене на терен от фламандските партньори

Партньорите получиха възможност да задълбочат познанията си за консултантските услуги в областта на биологичното земеделие във Фландрия. Лиевен Деланоте, опитен консултант по биологично земеделие, представи експерименталната биологична ферма на INAGRO с площ 17 хектара, която дава възможност на консултантите по биологично земеделие да получат признание и доверие сред фермерите. Кармен Ландуйт от CCBT представи мрежата FORK, която улеснява потока от знания за биологичното земеделие между фламандските изследователски институти и земеделските производители. Екскурзията завърши в биологичната ферма „t Goed ter Heule“, семейна смесена ферма с площ 9 хектара, в която се отглеждат плодове, зеленчуци, кокошки и пилета за месо, овце и свине, близо до Кортрийк, с вкусна вечеря, приготвена с биологични продукти, произведени във фермата.

„ЕС си е поставил амбициозната цел 25% от земеделската земя да бъде БИО до 2030 г. Това означава нови 700 000 ферми да влязат в система на контрол. За да преминат преходния период и да станат успешни био производители им е необходима помощ – това са специалисти – консултанти (на Запад ги наричат съветници – advisors). Един съветник обикновено обслужва от 30 до 70 ферми. Това означава, че са следващите 6 години ЕС ще има нужда от 10 до 20 хиляди подготвени консултанти (съветници). Много често успешни консултанти са фермери с опит, не е задължително непременно да бъдат хора на заплата и с университетска диплома“, казва управителят на Фондацията за биолотично земеделие БИОСЕЛЕНА д-р Стоилко Апостолов, който участва в срещата. „Нашият проект си поставя за цел да издири и действащи и потенциални бъдещи консултанти, да създаде европейска база данни, да покаже добрите примери, да организира обмяна на опит, да разработи учебни материали в 5 тематични области: полски култури, плодове, зеленчуци, лозя и преживни животни. Аз ще координирам работата по дребни преживни (овце и кози). Надявам се и България най-накрая да обърне внимание на тази тема!

 

Въпреки че в проекта вече са включени консултантски служби от 14 европейски държави, OrganicAdviceNetwork горещо приветства нови и опитни консултанти по биологично земеделие да се присъединят към дейностите по проекта (кръстосани посещения, обучения за придобиване на меки умения, онлайн курсове и други дейности за обмен на знания). 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.