1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. Днес Природен парк „Сините камъни” става на 34 години

Днес Природен парк „Сините камъни” става на 34 години

Площта му възлиза на 11 380,8 хектара

Днес, 28.11.2014 г. се навършват 34 години от обявяването на Природен парк „Сините камъни” към Изпълнителната агенция по горите. На същата дата през 1980 г. българското правителство оценява забележителното биоразнообразие в тази част на Стара планина, както и нейния характерен ландшафт и предприема  действия за опазването й.

Създава се Народен парк, наречен „Сините камъни”. През 1996 г. паркът е прекатегоризиран в „природен“. През 2002 г. площта на парка се  увеличава. Понастоящем възлиза на 11 380,8 хектара.

Наименованието на парка „Сините камъни” идва от специфичния синьо-зелен цвят на скалите над града. Обяснението за цвета на скалите е в техния геоложки състав – това е едно от най-големите находища на кварцпорфир в Европа.

Част от територията на парка – местностите Гребенец-Стидово - попадат в широкия миграционен фронт на птиците Via Pontica. В природен парк „Сините камъни” има 6 природни забележителности – Халката е една от най-известните – представлява скален феномен и поради близостта си до града е любимо място за туристите. В границите на природен парк „Сините камъни” попада и резерватът „Кутелка” – обявен е през 1986 година с площ от 708 хектара, с цел запазване на съобществата от мизийски бук и на скалните местообитания на много грабливи птици.

Природният парк е част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 и е защитена зона по двете европейски природозащитни директиви – за птиците и за местообитанията.

Независимо от малката си територия, природен парк „Сините камъни” се характеризира с голямо биологично разнообразие. Установени са 97 вида низши растения. Висшите растения са общо 1027 вида и 29 подвида. До момента на територията на парка са известни 70 вида и 7 подвида ендемични, редки, защитени видове, между които урумово лале, давидов мразовец, арабска етионема, лудо биле и др.

През годините десетки специалисти от парковата дирекция, доброволци, природолюбители и  приятели на парка дават грижата и труда си за изграждането на хижи, алеи, чешми и заслони, залесяват обезлесените територии, почистват любимата си планина.

Днес, Дирекцията на ПП „Сините камъни” обновява и поддържа инфраструктурата на защитената територия. Поставят се нови кътове за отдих и туризъм.
Особена роля в дейността на експертите от парковата администрация е отредена на работата с деца от всички възрастови групи. Провеждат се традиционни ученически състезания, открити уроци и зелени училища. В Информационно посетителския център на природния парк, децата ежедневно могат да разгледат изложените растителни и животински видове и да посетят интересни местности, придружени от приятелите си от парка.

Дирекцията продължава работа по двата европейски проекта „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк “Сините камъни” и проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.