1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Фонд в размер на 17,5 млрд. евро гарантира, че никой няма да бъде изоставен по пътя към по-зелена икономика

Фонд в размер на 17,5 млрд. евро гарантира, че никой няма да бъде изоставен по пътя към по-зелена икономика

Пакетът включва 7,5 млрд. евро от Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и допълнителни 10 млрд. евро от Инструмента на ЕС за възстановяване. За да бъдат допустими, проектите трябва да са съсредоточени върху икономическа диверсификация, преструктуриране или създаване на работни места или трябва да допринасят за преход към устойчива, неутрална по отношение на климата и кръгова европейска икономика.

Фондът за справедлив преход (ФСП) ще финансира проекти за съдействие при търсене на работа, повишаване на квалификацията и преквалификация, както и активно приобщаване на работниците и търсещите работа, докато европейската икономика поема по пътя на неутралност по отношение на климата. Той също ще подкрепя микропредприятията, бизнес инкубаторите, университетите и публичните научноизследователски институции, както и инвестициите в нови енергийни технологии, енергийна ефективност и устойчива местна мобилност.

Подкрепа по ФСП няма да получават дейности по изгарянето на отпадъци , нито по извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали, дейности, свързани с тютюневи изделия, и инвестиции, свързани с изкопаемите горива.

В националните планове за справедлив преход държавите членки трябва да посочат териториите си, които са най-силно засегнати от енергийния преход, и да концентрират там предоставените по ФСП ресурси. Особено внимание следва да се обърне на специфичния характер на островите, островните и най-отдалечените региони.

По инициатива на Парламента, в рамките на ФСП ще бъде въведен Зелен механизъм за възнаграждение, ако ресурсите на фонда бъдат увеличени след 31 декември 2024 г. Тези допълнителни ресурси ще бъдат разпределени между държавите членки, като тези, които успеят да намалят промишлените емисии на парникови газове, ще получават повече финансиране.

Други ключови аспекти на регламента

  • Достъпът на държавите членки до ФСП ще зависи от приемането на ангажименти на национално равнище за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Преди приемането на тази цел държавите членки ще имат право само на 50% от съответно разпределените им средства.
  • Предприятията с финансови затруднения могат да получат подкрепа в съответствие с временните правила на ЕС за държавна помощ, целящи справяне с извънредни обстоятелства.
  • Ще може да се прехвърлят средства от други кохезионни фондове на доброволен принцип.
  • Делът на инвестициите, осигурени чрез финансиране (съфинансиране) от ЕС, се определя на максимум 85% за по-слабо развитите региони, 70% за регионите в преход и 50% за по-развитите региони.

 

 Предложението беше прието във вторник с 615 гласа „за“, 35 гласа „против“ и 46 гласа „въздържал се“.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.