1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Обръщение на министър Кирил Вътев по повод откриването на Седмица на гората 2024 г.

Обръщение на министър Кирил Вътев по повод откриването на Седмица на гората 2024 г.

Гората е част от нашата история, без нея сме като дърво без корен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ ЛЕСОВЪДИ,
ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ГОРА,

Днес откриваме Седмицата на гората, която по традиция отбелязваме в началото на месец април. 

Гората е част от нашата история, без нея сме като дърво без корен. Днес във века на глобализацията, изправени пред икономически предизвикателства и климатични промени, повече от всичко трябва да ценим горското богатство на страната ни и да работим за неговото устойчиво развитие и стопанисване. 

Друга важна тема e залесяването. През 2023 г. в горските територии – държавна собственост е извършено залесяване на площ от 17 хиляди дка, с 10% повече от средногодишното предвиждане по горскостопански планове. 78% от залесените площи са с финансиране по програма Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Извършено е подпомагане на естественото възобновяване върху площ от над 144 хиляди дка. Проведени са отгледни сечи без материален добив на площ над 37 хиляди дка. Предвижда се през тази година само държавните предприятия да залесят минимум 12 хиляди дка.

Националната стратегия за развитие на горския сектор в България за периода до 2030 г. задава визията и стратегическата рамка на държавната политика за постигане на дългосрочно и устойчиво управление на жизнени и продуктивни многофункционални гори. Това е основа за по-висок жизнен стандарт в планинските и селски райони на страната. Новите проблеми пред устойчивото развитие на горския сектор в ЕС налагат увеличаване на приноса към зелената икономика и преодоляване на неблагоприятните последствия от промените в климата, опазване на биологичното разнообразие, балансиране на нарастващото използване на биомасата като енергиен източник с изискването за устойчиво ползване на ресурса. 

Целта е българските гори да увеличат площта и запаса си, като се подобри състоянието им. Приоритет на екипа на МЗХ е устойчивото управление на горите чрез поддържане и съхраняване на екологичните, икономическите и социалните функции на горските екосистеми. 

Ние съзнаваме голямата значимост на проблемите, свързани с опазването на биоразнообразието на горския ресурс на природата в България. Ангажиментите, които страната ни е поела за намиране на принципно и правилно решение на актуалните екологични  проблеми, са приоритетна задача. Убеден съм, че заявената ангажираност и общите цели на държавните институции, неправителствени организации и природозащитна общност, както и амбициите на нашата страна да бъде част от европейската екологична политика, ще доведат до вземането на най-добрите решения за бъдещето развитие на горския сектор.

Не са малко посегателствата върху гората, но държавата прави всичко необходимо да ги ограничи с оптимални законови решения. Предприети са редица мерки за  ограничаването на незаконните сечи. Контролът е изключително засилен, за да можем да отговорим на обществените очаквания за опазване на горите. 

Тази година Седмицата на гората се провежда под мотото „Гората е живот… и обща отговорност“, което бе предложено от участниците в анкета, организирана от Изпълнителната агенция по горите и това показва отговорността на обществото за опазването на това българските гори. 

Изразявам своята благодарност към всички лесовъди и горски работници, които със своя труд допринасят за опазването на гората, като част от нашето богато минало и част от бъдещето на новите поколения.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.