1. Начало
 2. Новини
 3. Институции
 4. Препоръка за координиран подход на ЕС относно пътуванията и транспорта от и до Обединеното кралство

Препоръка за координиран подход на ЕС относно пътуванията и транспорта от и до Обединеното кралство

Вижте какво препоръчва Комисията на държавите членки

След бързото увеличаване на случаите на COVID-19 в някои части на Англия, голяма част от които принадлежат към нов щам на вируса, днес Европейската комисия прие препоръка относно координиран подход към мерките за пътуване и транспорт.

Тя се основава на препоръката на Съвета от 13 октомври относно координиран подход към свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19 и на няколко други документа с насоки, приети от Комисията през последните месеци, по-специално Съобщението относно зелените ленти за преминаване.

Въпреки че е важно да се предприемат бързи временни предпазни действия, за да се ограничи по-нататъшното разпространение на новия щам на вируса и всички неналожителни пътувания до и от Обединеното кралство следва да бъдат намалени, трябва да се улеснят основните пътувания и транзитното преминаване на пътници.

Забраните за полети и влакове следва да бъдат преустановени, като се има предвид необходимостта да се гарантира основно пътуване и да се избегнат смущения във веригата на доставки.

Комисията препоръчва на държавите членки:

 • Да прилагат принципите на препоръката на Съвета от октомври относно координирането на ограниченията за свободно движение. С оглед на принципа на предпазливост всички неналожителни пътувания до и от Обединеното кралство следва да бъдат обезкуражавани до второ нареждане.
 • Въпреки това гражданите на Съюза и гражданите на Обединеното кралство, пътуващи до своята държава членка или държава на пребиваване, както и гражданите на трети държави, които се ползват от правата на свободно движение в ЕС, следва да бъдат освободени от допълнителни временни ограничения, при условие че преминат тест или карантина.
 • От пътуващите, които изпълняват важни функции, например медицинският персонал, следва да се изисква да бъдат подложени на тест (RT-PCR тест или бърз антиген тест в рамките на 72 часа преди заминаването), но не следва да се изисква да бъдат поставени под карантина, докато изпълняват тази основна функция.
 • Транспортният персонал в рамките на ЕС следва да бъде освободен от всякаква забрана за пътуване през всяка граница и от изисквания за тестване и карантина, когато пътува през граница до и от плавателен съд, превозно средство или въздухоплавателно средство. Когато дадена държава членка, в специфичния контекст на ситуацията между ЕС и Обединеното кралство и през следващите дни, изисква бързи антигенни тестове за транспортните работници, това не следва да води до смущения в транспорта.
 • Транзитното преминаване на пътници, особено за основни пътувания, следва да бъде улеснено без карантина. Може да се изисква тест, но органите трябва да информират предварително за това изискване или да предложат тестване по време на пътуването.
 • Като се има предвид необходимостта да се гарантира основно пътуване и транзитно преминаване у дома, както е описано в препоръката, всяка забрана на транспортни услуги, като например забрани за полети или влакове, следва да бъде прекратена.
 • Товарните потоци трябва да продължат без прекъсване, в съответствие със зелените ленти за преминаване и Съобщението относно въздушния превоз на товари, не на последно място, за да се гарантира навременното разпространение на ваксините срещу COVID-19, например.
 • Органите в областта на общественото здравеопазване на държавите членки следва да увеличат усилията си за определяне на последователността и своевременно да анализират изолати на вируса, за да идентифицират бързо случаите на новия щам. Те следва също така незабавно да идентифицират случаите, засягащи лица, които са пътували до или от Обединеното кралство през последните 14 дни или които са в тесен контакт с потвърдени случаи, за да гарантират подходящи последващи действия (напр. RT-PCR тест, изолация, засилено проследяване на контактите).

До края на декември правилата за свободно движение все още се прилагат за Обединеното кралство. Това означава, че държавите членки по принцип не следва да отказват влизането в ЕС на лица, пътуващи от Обединеното кралство. След края на преходния период Обединеното кралство ще бъде обект на препоръката на Съвета относно временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС и евентуалното премахване на това ограничение.

Следващи стъпки

В съответствие с член 126 от Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия преходният период, договорен от страните, изтича на 31 декември 2020 г.

От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство ще стане трета страна и държавите членки ще започнат да прилагат препоръката относно временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС до лица, пътуващи от Обединеното кралство, с оглед на края на преходния период. Следователно по принцип само наложително пътуване може да се осъществи от Обединеното кралство. За да се ползва от освобождаване от това общо ограничение за пътуване, Съветът ще трябва да реши да добави Обединеното кралство към списъка на третите държави, чиито жители не следва да бъдат засегнати от временно ограничение на неналожителните пътувания до ЕС по външните граници. Списъкът се преразглежда редовно от държавите членки в Съвета. 

Това ограничение само до най-наложителни пътувания обаче не се прилага за граждани на Съюза, пребиваващи в Обединеното кралство, и за граждани на Обединеното кралство, които са дългосрочно пребиваващи в държава — членка на ЕС, съгласно Директивата за дългосрочно пребиваване, независимо от целта на пътуването.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.