1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Еколози: В "Сините камъни" се унищожават вековни гори и местообитания на защитени видове

Еколози: В "Сините камъни" се унищожават вековни гори и местообитания на защитени видове

"За да остане природа в България" е изпратила сигнал до МОСВ и ИАГ

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" алармира на пресконференция в БТА, че в Природен парк "Сините камъни", в нарушение на Закона за биологичното разнообразие, се унищожават вековни букови гори и това е заплаха за редки видове птици. Коалицията е изпратила сигнал до МОСВ и ИАГ за интензивни сечи в парка, засягащи много сериозно местообитанията на редки и застрашени видове като полубеловрата мухоловка, червеногуша мухоловка, южен белогръб кълвач, черен кълвач, царски орел и други. Природозащитниците предлагат конкретни стъпки за подобряване на управлението на природните паркове и опазване на биоразнообразието в тях.

Допълнителна пречка за опазването на горските местообитания в Сините камъни е и твърде дългото неприемане на неговия план за управление, подчерта Александър Дунчев от WWF. Работата по плана е започнала през 2001 г., предложен е през 2003 г. и все още не е приет, което го обезсмисля. Плановете за управление (ПУ) на природните паркове са със срок от 10 години, след което трябва да се изработват нови.

В сигнала се припомня, че още през 2011 г. природозащитниците са изпратили становище в Парламентарната комисия по опазване на околната среда с искане предвидените мероприятия да бъдат отменени и видовете за бъдат запазени. Проверка в парка в края на септември 2013 г. обаче показва, че местообитанието на полубеловрати мухоловки, червеногуши мухоловки и белогръби кълвачи е сериозно увредено вече и територията на сечите непрекъснато се разширява. Изсечени са масово точно стари хралупести дървета, в които са били установени гнездата на мухоловките. В същите отдели има и гнездови находища на големи ястреби, осояд и обикновен мишелов, се казва още в сигнала.

Тома Белев от Асоциация на парковете представи седем предложения за подобряване на управлението и опазването на местообитанията в природните паркове:

  • Да се даде публичност и възможност за граждански контрол в държавните горски предприятия. Да стане ясно какво се ползва, какво друго се върши, каква е ползата за обществото;
  • Да се приемат плановете за управление на природните паркове;
  • Да се приемат заповедите за защитените зони за хабитатите;
  • Да се ограничи ползването на дървесина в природните паркове само до санитарни сечи, до приемане на плана за управление;
  •  В ПУ на парковете да се ограничат сечите само за задоволяване на местните нужди от дървесина за огрев;
  • Да се изпълни Закона за горите, като се назначат горски стражари към дирекциите на природните паркове;
  • Да се възложи маркирането на ползването на дървесина като функция на ДПП, а ползването да се извършва от горските стопанства.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.