1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. МОСВ се произнася по две уведомления за ремонт на пътища

МОСВ се произнася по две уведомления за ремонт на пътища

Министърът на околната среда и водите Асен Личев информира с писмо Агенция „Пътна инфраструктура“, че за две внесени от агенцията уведомления за инвестиционни предложения за ремонт и рехабилитация на пътища няма основание да се изисква провеждане на процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС.

Едното инвестиционно предложение е за превантивен ремонт на републикански път III-607 „о.п. Калофер – Априлци – Велчево – (Орешак – Дебнево)“ с цел осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите. То ще се реализира в землището на гр. Априлци, община Априлци, област Ловеч. Поради това, че част от дейностите попадат в границите на Национален парк „Централен Балкан“, МОСВ поставя следните условия за изпълнението им: при извършване на ремонтните дейности да не се излиза извън обхвата на съществуващото трасе на пътя; да не се уврежда дървесна и храстова растителност; в частта от трасето на пътя, попадащо в границата на парка, да не се полага асфалтова настилка; директорът на ДНП „Централен Балкан“ да бъде уведомен преди започване на дейностите за уточняване на данните за лицата, които ще ги извършват, за графика по дейности, за достъпа до обекта и др. Контролът по осъществяване на ремонтните дейности се възлага на директора на ДНП „Централен Балкан“. Отчитайки местоположението на предвидените дейности, при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение за рехабилитация на Път III – 811 „II – 81 – Богьовци – Сливница – Ракита – Брезник – Пали лула“ е с цел  възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на настилката, за да се осигурят безопасни условия за движение и добро отводняване на пътя. Инвестиционното намерение е на територията на област София и област Перник. При реализирането му ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, без да се предвижда изграждане на нова. Заложените дейности са допустими спрямо режимите на защитени зони „Драгоман“ и „Раяновци“, определени със заповедите им, т.е. при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.