1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. МОСВ въвежда единен механизъм за контролната дейност на РИОСВ

МОСВ въвежда единен механизъм за контролната дейност на РИОСВ

Водещ е принципът проверките да се извършват комплексно

Министър Нона Караджова утвърди Инструкция за планиране и отчитане на контролната дейност на РИОСВ. Това е документът, който очертава рамката за извършване на ефективна, прозрачна и отговорна контролна дейност. С него се въвежда ясен и единен механизъм за всички РИОСВ при изпълнение на контролните им функции.

Водещ е принципът проверките да се извършват комплексно, което е предпоставка и за оптимизиране на разходите за контролна дейност, и за по-пълна информираност на контролния орган (РИОСВ) и на обществеността за прилагането на екологичното законодателство от съответния оператор.

За всички регионални инспекции се въвеждат единни условия:
• да се определят общи и специфични цели, както и приоритети за дейността на съответната РИОСВ, съобразени със спецификата на въздействие върху околната среда и здравето на хората на нейната територия.
• да се създаде еднотипна база данни – унифицирани справки и доклади (месечни, тримесечни, годишни), както и единен регистър на всички обекти, подлежащи на контрол на територията на съответната инспекция.
• докладите и справките да бъдат публикувани своевременно на интернет страниците на регионалните инспекции с цел да се гарантира прозрачност на дейността им.

Досега такъв регламентиращ документ не е съществувал, с което се е допускало РИОСВ да извършват хаотичен и неефективен контрол по прилагане на екологичното законодателство. Тези действия създаваха напрежение сред обществото и заслужено бяха обект на критика от страна на общини, неправителствени организации и отделни граждани. С въвеждането на единен механизъм за контрол се създава основната предпоставка да се постигне ефикасност и прозрачност на контролната дейност на РИОСВ и да се преодолеят негативните нагласи към политиката на МОСВ по отношение на контрола.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.