1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. РИОСВ - Хасково нареди временно спиране на ТЕЦ „Марица“ 3 за отстраняване на проблем

РИОСВ - Хасково нареди временно спиране на ТЕЦ „Марица“ 3 за отстраняване на проблем

В норма са показателите за качество на атмосферния въздух в Димитровград

На 3 октомври редовният мониторинг на РИОСВ - Хасково установи изпускане на неорганизирани емисии в значителни количества от производствената площадката на горивната инсталация на ТЕЦ „Марица 3“ АД в Димитровград.

Констатирано е, че причина за излизащите от сградата на котелното неорганизирани емисии е технически проблем на един от димните вентилатори. На оператора е дадено предписание незабавно да се отстрани техническият проблем и да се възстанови нормалното извеждане на димните газове от горивния процес.

За прекратяване изпускането на неорганизирани емисии от сградата на котелно помещение на следващия ден - в сряда, 4 октомври 2023 г., парогенераторът на ТЕЦ „Марица 3“ АД е погасен.

В допустимите норми са стойностите за серен диоксид и фини прахови частици от началото на тази седмица досега. Това сочат данните, постъпващи от автоматичната измервателна станция АИС „Раковски“, позиционирана в центъра на Димитровград.

От понеделник, 2 октомври, когато беше разпален парогенераторът на ТЕЦ „Марица“ 3 АД, до погасяването му на 4 октомври в 09:33 ч. постоянният мониторинг на данните, постъпващи в реално време от измервателната станция в Димитровград, сочи, че не са отчитани превишения на средночасовата норма за серен диоксид от 350 микрограма/кубичен метър. 

Нивото на концентрация на даден атмосферен замърсител, при което съществува риск за здравето на хората при кратковременна експозиция и е необходимо да се предприемат спешни мерки, се определя като алармен праг. Определеният алармен праг за серен диоксид е 500 микрограма/кубичен метър, измерен в три последователни часа. До момента не е регистрирано превишение на алармения праг.

През периода на работа на топлоелектрическата централа до сега не са регистрирани превишения и на средноденощната норма от 50 микрограма/кубичен метър по показател фини прахови частици (ФПЧ10).

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково извършва постоянен контрол и наблюдение на оператора ТЕЦ „Марица“ 3 АД в Димитровград.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.