1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Утвърден е Планът за действие за опазване на популациите на пещеролюбивите прилепи в България

Утвърден е Планът за действие за опазване на популациите на пещеролюбивите прилепи в България

Прилепите са едни от най-уязвимите групи бозайници в Европа

Утвърден е Планът за действие за опазване на популациите на пещеролюбивите прилепи в България. Документът е разработен по проект на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Основната цел на Плана е опазване и подобряване на природозащитното състояние на пещеролюбивите видове прилепи и техните местообитания в България, чрез определянето и изпълнението на конкретни дейности.

Прилепите са едни от най-уязвимите групи бозайници в Европа. От ключово значение за опазване на пещеролюбивите видове прилепи е състоянието на техните убежища – най-често естествени пещери, минни галерии, и по-рядко постройки, направени от човека. Те използват тези убежища през всички етапи на своя годишен жизнен цикъл, като образуването на многобройни колонии (летни размножителни и зимни) ги прави особено уязвими към безпокойство и вандализъм. Важни фактори, оказващи въздействие върху статуса на популациите, са и състоянието на ловните територии, използването на инсектициди, драстично намаляващото насекомно изобилие, урбанизацията и др.

Предмет на Плана за действие са десет вида прилепи, живеещи в подземни местообитания в Република България и техните популации, както следва: Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), Голям нощник (Myotis myotis), Остроух нощник (Myotis blythii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii).

Документът разглежда подробно основните заплахи за видовете, предприетите мерки за опазване, както и необходимите природозащитни действия, които са планирани за 10-годишния период на изпълнението на Плана за действие.

Утвърденият от Министъра на околната среда и водите План за действие за опазване на популациите на пещеролюбивите прилепи в България може да видите на интернат страницата на МОСВ, секция „Планове за действия“, раздел „Бозайници (Mammalia)” тук.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.