1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. ОСП ще включва екосхеми, обезпечени с бюджет в размер на 38-58 млрд., за периода 2023-2027 г.

ОСП ще включва екосхеми, обезпечени с бюджет в размер на 38-58 млрд., за периода 2023-2027 г.

Екосхемите може да се използват за стимулиране на биологичното земеделие

 

Биологичното производство осигурява редица важни ползи: биоплощите имат около 30 % по-голямо биологично разнообразие, отглежданите по биологичен начин животни са в по-добро състояние и приемат по-малко антибиотици, земеделските стопани, занимаващи се с биологично производство, имат по-високи доходи и са по-адаптивни, а потребителите знаят какво точно получават благодарение на логото на ЕС за биологични продукти.

Как да бъде стимулирано производството и потреблението на биологични продукти, за да може до 2030 г. да се постигне дял на биологичното земеделие в размер на 25 % от земеделската земя, както и значително увеличаване на биологичната аквакултура?

Европейската комисия предлага 23 действия, структурирани около 3 направления - стимулиране на потреблението, увеличаване на производството и по-нататъшно подобряване на устойчивостта на сектора, с цел да се осигури балансиран растеж на сектора.

Нарастващото потребление на биологични продукти ще бъде от решаващо значение, за да се окуражат земеделските стопани да осъществят преход към биологично земеделие и по този начин да повишат своята рентабилност и адаптивност. За целта е необходимо предоставяне на информация и осъществяване на комуникация по въпросите на биологичното производство, насърчаване на потреблението на биологични продукти, стимулиране на по-широкото използване на биологични продукти в обществените столове чрез обществени поръчки и засилено предлагане на биологични продукти в рамките на схемата на ЕС за храни в училищата.

Действията също така са насочени, например, към предотвратяване на измамите, повишаване на доверието на потребителите и подобряване на проследимостта на биологичните продукти. Частният сектор също може да играе важна роля, например като предоставя на служителите „биочекове“, които те да могат да използват за закупуване на биологични храни.

Понастоящем около 8,5 % от земеделската площ в ЕС се използва за биологично земеделие и тенденциите сочат, че при сегашния темп на растеж този дял в ЕС ще достигне 15-18 % до 2030 г. Общата селскостопанска политика ще продължи да бъде основен инструмент за подкрепа на прехода. Към момента около 1,8 % (7,5 милиарда евро) от средствата по ОСП се използват за подпомагане на биологичното земеделие. Бъдещата ОСП ще включва екосхеми, обезпечени с бюджет в размер на 38-58 милиарда за периода 2023-2027 г., в зависимост от резултатите от преговорите по ОСП. Екосхемите може да се използват за стимулиране на биологичното земеделие.

Много важен акцент е подобряване на хуманното отношение към животните, гарантиране на наличието на биологични семена, намаляване на въглеродния отпечатък на сектора и свеждане до минимум на използването на пластмаси, вода и енергия.

Комисията възнамерява също така да увеличи дела на научните изследвания и иновациите и да насочи най-малко 30 % от бюджета, предназначен за изследователски и иновационни действия в областта на земеделието, горското стопанство и селските райони, към теми, които са специфични или от значение за сектора на биологичното производство.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.