1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. ЕК одобри стратегическите планове на Хърватия, Словения и Швеция

ЕК одобри стратегическите планове на Хърватия, Словения и Швеция

Те имат общ бюджет от близо 9 милиарда евро

 

Стратегическите планове по Общата селскостопанска политика на Хърватия, Словения и Швеция получиха одобрението на Европейската комисия. Новата ОСП трябва да влезе в сила на 1 януари и има за цел да оформи прехода към устойчив, издръжлив и модерен европейски селскостопански сектор.

Съгласно реформираната ОСП финансирането ще бъде по-справедливо разпределено между стопанствата, като ще се наблегне на малките и средни семейни стопанства, както и на младите фермери. Освен това фермерите ще бъдат подпомогнати да възприемат иновации - от прецизно земеделие до агроекологични производствени методи. Като подкрепя конкретни действия в тези и други области, новата ОСП може да бъде крайъгълният камък за продоволствената сигурност и земеделските общности в Европейския съюз.

cap-octomvri-2022

Одобрените планове на Швеция, Словения и Хърватия имат общ бюджет от близо 9 милиарда евро, включително 2,7 милиарда евро, предназначени за екологични и климатични цели и екосхеми, и 227 милиона евро за млади фермери. И трите плана имат силно екологично измерение. Словения и Швеция са отделили почти 60 процента от средствата за развитие на селските райони за цели, свързани с околната среда и климата. Планът на Словения ще подкрепи, наред с други неща, производството на възобновяема енергия от селското стопанство, позволявайки на фермерите да инвестират в биогаз, биометан и геотермални кладенци за собствените си нужди. Хърватският план реши да се справи със селскостопанските емисии, които произтичат главно от управлението на почвата и оборския тор, докато шведският план поставя силен акцент върху улавянето на въглерод, биоразнообразието и ценните пасища, както и увеличаването на знанията за устойчивото производство. Благодарение на финансирането по ОСП, органичното земеделие ще бъде подпомогнато, за да обхване съответно 17, 14 и 12 на сто от земеделската земя в Словения, Швеция и Хърватия.

В Хърватия по-справедливо преразпределение на подкрепата ще бъде постигнато чрез преразпределяне на 20 процента от директните плащания към малки и средни земеделски стопани за техните първи 30 хектара.

По подобен начин ще действа и Словения, за да се прехвърли част от бюджета от по-големите към по-малките земеделски стопанства. Като допълнение към директните плащания, 98 милиона евро ще бъдат използвани за подкрепа на около 25 000 фермери в сектори, които в момента са изправени пред затруднения, като екстензивно животновъдство и протеинови култури за фураж и храна.

Швеция пък ще отпусне 806 милиона евро за фермерите, за да продължат с устойчивите селскостопански практики в райони, където условията за земеделие са трудни, като планини, горски райони или северни райони. Младите фермери в Швеция ще могат да кандидатстват за помощи за стартиране и да получат допълнителна подкрепа за доходите, която да им помогне в първите години след стартиране на техния земеделски бизнес.

текст: Алеко Дянков

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.