1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Вдъхновяващи събития за ОСП

Вдъхновяващи събития за ОСП

Обучения за двойния зелен и цифров преход

 

Звеното за контакт на Мрежата на ЕС за изпълнение ОСП разширява дейностите си,  като участва в различни прояви, за да помогне за идентифицирането на добри практики за споделяне на селскостопански храни и развитие на селските райони, както и да допринесе за ноу-хау по време на обмена относно подходите на ЕС към прилагането на ОСП.

"Земеделието търси талант! Професионалното образование и обучение за селското стопанство в преход" беше едно от тези събития. То беше организирана от ГД "Земеделие" на Европейската комисия за учители, студенти, обучителни организации и други участници на равнище ЕС и на национално равнище, за да се подчертае ролята, която професионалното образование и обучение може да играе в създаването на селскостопански сектор, който е готов за екологосъобразния и цифровия преход.

Делегатите успяха да идентифицират промените в уменията, необходими в селскостопанския сектор на ЕС, за да се справят с предизвикателствата, породени от двойния зелен и цифров преход. Беше споделен успешен опит в областта на професионалното образование и обучение за устойчиво, подготвено за цифровите технологии и устойчиво земеделие в ЕС.

Волфганг Буртшер, генерален директор на ГД "Земеделие и развитие на селските райони", обясни на аудиторията "Земеделието търси талант", че е необходим практически опит, но е също толкова важно да има и съответните теоретични знания. По-силните партньорства между академичните среди и агропредприятията също ще спомогнат за по-доброто съгласуване на наборите от умения и избора на студенти.

Демографската подкрепа за селските райони също беше във фокуса на събитие, на което Мрежата на ОСП на ЕС присъства в Испания. Регионалното правителство на Арагон в Испания и регионалната фондация за предприемачество организираха това експертно събиране, за да помогнат за установяването на благоприятстващи фактори за успеха на селските райони, като например насърчаването на териториалното сближаване чрез мерки, които могат да помогнат за справяне с демографските предизвикателства. Различни местни, регионални, национални или европейски администрации, с различен обхват и повече или по-малко време, насърчават програми, стратегии и регламенти за действие за тази цел, но също така и с различни нива на успех.

Зависимостта на селските райони на Европа от селското стопанство беше призната и подчертана от конференцията на ГД "Земеделие". Тя успя да улесни широкия обмен между заинтересованите страни относно пазарните перспективи в селското стопанство, включително политическата рамка и несигурността, свързана с развитието на пазара през следващите 10 години. Важни въпроси, които се очаква да бъдат разгледани и по които ЕС се очаква да работи през 2023 г. (и следователно актуални за мрежата на ОСП на ЕС), бяха обхванати от двудневни презентации и дебати на аудиторията, които привлякоха голям брой онлайн делегати, които също можеха да си взаимодействат директно, като подават въпроси към ораторите и панелите.

Имаше чести позовавания на стратегическите планове по ОСП по отношение на тяхното изпълнение, представляващи значителен потенциал за по-справедливи и по-екологични резултати. Различни конферентни сесии също така разгледаха ролята на ЕС за справяне с предизвикателствата, свързани с глобалната продоволствена сигурност, както и за работа за по-устойчива продоволствена система в ЕС (и ролята на стратегията "От фермата до трапезата" в нея). Това включваше внимателно разглеждане на конкурентоспособността на животновъдния сектор и приноса за действия в областта на климата, както и обозначаване на нарастващото значение на ръководената от науката агроекология. Благосъстоянието на гражданите също се засилва като междусекторна цел за приноса на селскостопанската политика към устойчивостта на ЕС по отношение на продоволствената сигурност и изхранването.

Акцентът на конференцията върху животновъдството подчерта значението на този сектор в икономиката на селските райони и значението на намаляването на емисиите на парникови газове. Тези въпроси на ОСП бяха и във фокуса на две други събития, на които наскоро присъства мрежата на ОСП на ЕС. Заключителната конференция на финансирания от ЕС проект BovINE (Мрежа за иновации в говеждото месо в Европа) се фокусира върху обмена на знания, за да помогне за справяне с предизвикателствата и да стимулира устойчивостта на европейския сектор и общност за отглеждане на говеждо месо.

Диего Канга Фано от ГД "Земеделие и развитие на селските райони" подчерта различните предизвикателства, пред които е изправен секторът на говеждото месо по отношение на дезинформацията и променящите се потребителски тенденции, изменението на климата, нарастващите разходи и т.н., но и положителните външни ефекти, които предоставя. Подходът на проекта BovINE, използващ тематична мрежа, беше аплодиран и приветстван за това, че последователно се ангажира с фермерите, за да разбере техните нужди и за какво искат да разберат повече по отношение на това как да преминат към устойчиви производствени системи.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.