1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Явор Гечев: Гарантирани бюджети и в следващия програмен период

Явор Гечев: Гарантирани бюджети и в следващия програмен период

Засилен е обхватът на подхода Лидер и той ще се прилага многофондово през различните оперативни програми

 

Министърът информира за напредъка на преговорите по Стратегическия план за развитие на земеделието и земеделските райони и заложения в него много важен принцип на гарантираните бюджети за общините.

Стратегическият план е всичко, което ще се случва в земеделските райони в следващите години, каза той и съобщи, че са отстранени 405 отметки на Европейската комисия и допълнителните 105.

Планът е готов и хората, и общините, трябва да го знаят, каза министърът.

Той говори за предстоящото приемане на важни закони, които да осигурят изпълнението на проектите от новия програмен период. Трябва да се осигури законодателната база за прилагане на стратегическия план.

Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони ще обхване отново 215 общини. Това заяви министърът на земеделието Явор Гечев по време на Годишната среща на местните власти 2022, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Агроминистърът коментира, че в своята същност Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) никога не е била само за земеделските производители, тя предвижда общо развитие на селските райони и подобряване на стандарта на живот в тях, като общините са неразделна част от нея.

„Извън специализираните мерки, по които ще има пряко кандидатстване за местните власти, в следващия финансов период сериозно е засилен обхватът на подхода ЛИДЕР. За него е заделен 8% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР), което е малко над 550 млн. евро“, информира министърът. Той уточни, че освен това подходът ЛИДЕР ще се прилага с многофондово финансиране с участието на програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“. Предвидено е около 2% от бюджета на всяка програма да бъде заделен за прилагането на подхода, което осигурява допълнително минимум 185 млн. евро.

strategicheski plan-nsorb

Земеделският министър съобщи, че към настоящия момент официалните коментари на Европейската комисия (ЕК), които бяха 405, са напълно отстранени. „В последния месец в диалог с ЕК се получиха още над 105 допълнителни отметки, предимно от генералните дирекции „Действия по климата“ и „Околна среда“, те също са изчистени“, уточни Явор Гечев. Той подчерта, че целият план е готов и хората, и общините трябва да го знаят, защото е свършена много работа.

„Що се отнася до законодателството, необходимо за прилагането на СПРЗСР, се подготвят промени в Закона за подпомагане на земеделските производители и предстои внасянето му в Народното събрание“, разясни министърът. Явор Гечев подчерта, че се надява всички народни представители да са по-отговорни в тази посока, защото от законодателните промени зависи дали ще започне своевременното прилагане на Стратегическия план.

„В момента има отворен прием за общинската мярка 7.2 по ПРСР, като срокът за подаване на проекти ще бъде удължен с един месец по искане на общините“, обяви земеделският министър. Той допълни, че гарантираните бюджети за общините ще бъдат възприети през новия финансов период, като това ще облекчи до голяма степен работата им, защото ще знаят с какъв ресурс разполагат и как да го разпределят.

Агроминистърът обърна внимание и на проблемите, като посочи, че сред основните е централизацията, както при финансирането на общините, така и при обработването на проектите. Той очерта недостатъчния административен капацитет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) също като важен проблем. Явор Гечев уточни още, че при встъпването в длъжност на служебния кабинет е имало малко над 5000 приети, но недоработени проекта. Към момента те са малко над 2000, другите са обработени. Сред оставащите има такива по мерките 4.1 и 4.2, както и предложения на Местните инициативни групи (МИГ), като се предвижда до края на годината проектите на МИГ-овете да бъдат изчистени.

„По отношение на кадровия състав в ДФЗ, има тежък дефицит на хора, които да обработват проектите. От 10 години не са правени промени и не е разширяван съставът на Фонда, а работата е станала няколко пъти повече“, отбеляза министърът. Според него в следващия програмен период част от дейностите могат да се аутсорснат, например по подхода ЛИДЕР. „Напълно допустимо е местните звена да работят по него, а само контролът да бъде централизиран в ДФЗ“, посочи той.

Засилен е обхватът на подхода Лидер и той ще се прилага многофондово през различните оперативни програми. Общият бюджет на средствата, които ще се влеят от другите фондове, е 2. 180 млн.

Стратегическият план отговаря на всички изисквания, но беше правен в период, в който нямаше енергийна криза, нито война. Трябва да се намери модел за малките общини, каза още министърът и предложи Министерството и НСОРБ да презентират заедно стратегическия план.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.