1. Начало
  2. Предстоящо
  3. Семинари
  4. Реализация на проект "Селска мрежа и ЛИДЕР"

Реализация на проект "Селска мрежа и ЛИДЕР"

През месец май 2006 г. стартира реализацията на проект "Селска мрежа и ЛИДЕР", за чиято реализация са обединили усилията си Правителството на Република България, Министерството на земеделието и горите (МЗГ), Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС). Проектът допринася за децентрализацията, доброто местно управление, изграждането на социален капитал и намаляването на бедността в селските райони на България, като оказва подкрепа за подготовка на страната да усвоява средства от Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони след присъединяването към Европейския съюз.

Проектът ще повиши интереса и капацитета на общностите и заинтересованите лица в селските райони да планират и използват финансови ресурси чрез работа в мрежа и чрез разработване и изпълнение на интегрирани местни стратегии за развитие. В същото време проектът ще насърчи междуобщинското коопериране, особено между по-малките общини, и ще способства за създаването на хоризонтални връзки между действащите лица в селските райони, включително обществени-частни партньорства. Проектът ще насочи усилията си за активиране на местното ниво в пет географски района.

Проектът има 4 компонента, които ще се развиват успоредно в периода март 2006 – февруари 2008 г.:

  • Подготовка за стартиране на Националната селска мрежа и изграждане на капацитета на потенциални членове на Мрежата по райони;
  • Подкрепа за Министерството на земеделието и горите при подготовката на мерките и прилагащите механизми по ЛИДЕР в рамките на Националната програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
  • Създаване на поне 5 избираеми по ЛИДЕР Местни инициативни групи в страната;
  • Обучение и практическа работа на български специалисти по ЛИДЕР.

Проектът разширява усилията и резултатите на Проект "Устойчиво развитие на селските райони" на МЗГ и ПРООН, чрез който се създадоха 11 Местни инициативни групи по модела на Инициативата ЛИДЕР+ за развитие на селските райони на Европейския съюз. В допълнение към това, проектът надгражда и работата на ФРМС по отношение на изграждането и укрепването на Национална мрежа за развитие на селските райони в България.

В резултат на реализацията на проекта ще се направят първите крачки за формирането на Националната мрежа за развитие на селските райони в България, ще се доразвие и укрепи капацитета на 11 местни инициативни групи в Трън, Вършец, Якоруда, Гърмен, Белица, Сатовча, Маджарово, Кирково, Ардино, Ивайловград и Тополовград и ще се разпространи техния опит и добри практики и в други пет общини в пет области на страната. Редом с това, проектът ще работи и за обучението и изграждането на ядро от експерти по ЛИДЕР, които в перспектива ще могат да работят за прилагането на Лидер в цялата страна.

Допълнителна информация относно реализацията на дейностите по проекта, новини и възможност за връзка с всички заинтересовани страни от цялата страна бихте могли да намерите на Интернет-страницата на ФРМС www.flgr.bg, бутон "Селска мрежа" или чрез пряк контакт с Марина Димова, програмен координатор, ФРМС, тел.: 02/9768931, мобилен 0898216505.

AGRO.BG

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.