1. Начало
  2. Новини
  3. Храни, Напитки, Здраве
  4. БАБХ стартира нов проект за повишаване на професионалната компетентност на служителите

БАБХ стартира нов проект за повишаване на професионалната компетентност на служителите

Очаква се да бъдат обучени над 200 специалисти от системата на Агенцията

Днес, 24 февруари, се проведе откриваща конференция по проект "Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството в лабораториите по дейности, свързани с официалния контрол".

Целта на проекта е повишаване на професионалната компетентност на служителите в БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните) за по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на служебните задължения по лабораторните дейности.

Очаква се проектът да приключи през месец септември тази година, като бъдат обучени над 200 специалисти от системата на БАБХ.

Проектът се изпълнява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-22-121/06.12.2013 год. с Министерство на финансите, за изпълнение на проект № 13-22-121/15.05.2013 год. - "Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството в лабораториите по дейности, свързани с официалния контрол", по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).

Повече информация за проекта може намерите на страницата на БАБХ - http://www.babh.government.bg/bg/events&article_id=1174.html

 

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.