Няма опасност от наводнения, показва състоянието на комплексните и значими язовири, наблюдавани от МОСВ

Снимка:

Отговорните институции са предприели превантивни действия за недопускане на потенциален риск от наводнения

Опасност от наводнения няма, сочи състоянието на наблюдаваните от Министерството на околната среда и водите комплексни и значими язовири. Регистрираното преливане на язовир „Тича“ в момента е 2 м3/сек. Притокът към язовира за последното денонощие е намалял, а преливните количества към момента не представляват опасност за населението и инфраструктурата по поречието на реката след язовирната стена. Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.

Отговорните институции са предприели превантивни действия и са създали организация и координация за недопускане на потенциален риск от наводнения поради възникналата хидрометеорологична обстановка в страната, вследствие  обилния снеговалеж, покачването на температурите и снеготопенето.

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 8. 03. 2018 г. е 4806,5 млн. м3 и представлява 74,1 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 88,5 % от общия им обем
  • напояване – 60,5 % от общия им обем
  • енергетика – 81,5 % от общия им обем.

Наличните завирени обеми в язовирите с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ - 477,611 млн. м3, което е 96,1% от общия му обем

Язовир „Студен кладенец“ – 352,902 млн. м3, което е 91,0 % от общия му обем

Язовир „Ивайловград“ – 120,531 млн. м3, което е 76,9 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 61,739 млн. м3, което е 43,4 % от общия му обем

Язовир „Жребчево“ – 176,716 млн. м3, което е 44,2 % от общия му обем.

Със запълване над 90 % към 8 март са следните комплексни и значими язовири: „Йовковци“, „Среченска бара“, „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Ахелой“, „Мандра“, „Въча“, „Кричим“, „Боровица“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Розов кладенец“ и „Пчелина“.

Чрез месечен график са предписани определени обеми на 21 язовира, които да не се надвишават, с цел плавно и контролирано изпускане на водни маси за осигуряване на свободен обем в тях.

Експлоатационните дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика. Намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

За осигуряване на свободен обем контролирано се изпускат язовирите: „Йовковци“, „Ястребино“, „Бели Лом“, „Тича“, „Съединение“, „Георги Трайков“, „Порой“, „Ахелой“, „Ясна поляна“, „Малко Шарково“ и „Тракиец“.

През преливните съоръжения преливат язовирите: „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Тича“ и „Пчелина“.

При язовирите „Боровица“ и „Пчелина“, преливните количества и притока за последното денонощие се запазват в границите на тези от предишното денонощие, като не са регистрирани проблеми при преливането.

Притокът към язовирите  „Ясна поляна“ и „Йовковци“ намалява. При язовир „Камчия“ се регистрира покачване на притока и преливното водно количество. Преливането на язовира към момента не създава предпоставки за вредно въздействие на водите. Коритото на реката след язовирната стена е с осигурена проводимост, като язовир „Георги Трайков“ разполага със свободен обем и се изпуска към момента контролирано, с цел поемане на количествата от язовир „Камчия“.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.