1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Земеделските производители предупреждават – България няма да усвои голяма част от евросубсидиите

Земеделските производители предупреждават – България няма да усвои голяма част от евросубсидиите

МЗХ сочи инструкция, преди това – отворено писмо

Министерство на земеделието и храните е изпратило инструкцията за представяне и обработка на заявленията за регистрация на земеделските стопани до всички общински служби по земеделие, казват от пресслужбата на ведомството. След съгласуване с Еропейската комисия, със заповед на министъра на земеделието и храните Валери Цветанов от 22 април 2009 г. се прави определение на земите в добро земеделско състояние и допустимостта им за подпомагане по схемите за единно плащане на единица площ. Определя се какво са “постоянни пасища” - пасища, ливади, мери, и условията, които правят такива площи негодни за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

І. Дефиниции за площи, подлежащи на подпомагане по схемата за единно плащане на площ:

1.    „Постоянни пасища” са поддържани площи, използвани за отглеждане на треви и други тревисти фуражни растения, възникнали по естествен начин (самозасяване) или чрез култивация (засяване), и които не са включвани в сеитбооборота в продължение на 5 и повече години или няма да бъдат включвани в ротацията на културите (сеитбооборота) за поне 5 последователни години от датата на промяната в начина на трайно ползване.

2.    „Трева и други тревисти фуражни растения” – всички тревисти растения (тревни растителни съобщества от многогодишни житни и бобови треви и/ или разнотреви), които по традиция се срещат в естествените пасища или обикновено се включват в смесите за семена за пасища или ливади в България (независимо дали се използват или не за паша на селскостопански животни).

3.    Постоянните пасища включват:

а). „Пасища” – постоянни пасища с плътна тревна покривка, които се ползват за паша на селскостопански животни. Коситба може да се извършва като алтернатива на пашата или като модел за борба с плевели.

б). „Ливади” – постоянни пасища с плътна тревна покривка, които се ползват за добив на фураж (сено) чрез коситба или за паша на селскостопански животни.

в). „Мери” са постоянни пасища, разположени в близост до населени места, които се ползват само за паша на селскостопански животни.

ІІ. Негодни за подпомагане по схемата за единно плащане на площи са:

1.    постоянни пасища или части от тях, заети от дървесна и/ или храстовидна растителност с височина над 50 см (за клек и хвойна – и под 50 см), при гъстота, надвишаваща 50 броя на хектар, освен ако растителността е важна за защина на водите и почвата;

2.    постоянни пасища или части от тях, заети от храстовидна и/ или дървесна растителност с гъстота, която не позволява свободно пашуване на селскостопанските животни;

3.    частите от постоянни пасища, заети със сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени и други подобни трайно неподходящи за подпомагане площи, когато те заемат поотделно или общо повече от 100 кв.м. от площта на постоянното пасище;

4.    постоянни пасища, от чиято площ над 60% е заета от нежелана растителност, храсти, дървета и/ или други трайно неподходящи за подпомагане площи.

Над 84 000 земеделски производители в страната имат право да кандидатстват по СЕПП. Общият пакет средства е 287 399 000 евро. Всичките 236 общински служби по земеделие ще работят с удължено работно време, на националните празници и през почивните дни, за да се гарантира безпроблемното приемане на заявленията за регистрация на всички земеделски стопани, желаещи да кандидатстват за субсидии през кампания 2009.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.