1. Начало
  2. Новини
  3. Наука и образование
  4. Стартира проект за повишаване професионалната квалификация на държавната горска администрация

Стартира проект за повишаване професионалната квалификация на държавната горска администрация

Снимка:

До юли 2014 г. ще бъдат проведени специализирани обучения

Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) започна изпълнението на дейностите по Проекта „Ефективно и качествено обучение на служителите от държавната горска администрация, за по-компетентно и професионално изпълнение на техните задължения”, реализиран по Оперативна програма „Административен капацитет”. Основна цел на проекта е повишаване капацитета на служителите от системата на Изпълнителна агенция по горите чрез подобряване на професионалната им компетентност и квалификация. В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат обучени близо 300 служители на централна администрация и регионални структури на ИАГ: Регионални дирекции по горите и специализирани териториални звена - Дирекции на Природни паркове, Горски семеконтролни станции, Лесозащитни станции и Опитни научно-изследователски станции. До юли 2014 г. ще бъдат проведени специализирани обучения, дву- и тридневни семинари, както и различни курсове за повишаване професионалната квалификация на експерти от държавната горска администрация и подобряване прилагането на нормативната уредба за осъществяване на контрол в горските територии.

Планираните дейности по проекта обхващат: 4 двудневни обучителни семинара по контрол и опазване на горските територии; 4 тридневни обучителни семинара за прилагане на Наредбата за сечите, режими за стопанисване на горските местообитания и устойчиво управление на горите в Натура 2000; 2 двудневни обучителни семинара за актуализиране и поддържане на базата данни в информационната система на ИАГ; Двудневно специализирано обучение за контролни и отчетни дейности по областните планове за развитие на горските територии; 2 тридневни обучителни семинара за счетоводители и финансови експерти; семинари по „Изграждане на публичен имидж” и „Делови умения – участия в работни срещи, дискусии и посещения”, както и курсове по английски език.

Проектът „Ефективно и качествено обучение на служителите от държавната горска администрация, за по-компетентно и професионално изпълнение на техните задължения” се осъществява от Изпълнителна агенция по горите с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. общият бюджет възлиза на 89 978,18 лв., като 100% е съфинансиране по ОПАК.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.